คนที่ไม่รักลูกรักเมีย โปรดจงดูวีดีโอนี้ก่อน !

เมื่อความรักมีอันเป็นไป  แต่น้องแมวก็ยังพยายามที่จะช่วยชีวิตที่รักไว้