VDO ชีวิตอย่าให้หน้ามืดตามัว หิวโซขนาดนี้

ข้อคิด : ชีวิตคริสเตียนอย่าให้เราหน้าตามัว และหิวโซในบาปเหมือนอย่างช้างเชือกนี้ ที่ไม่ไว้แม้กระทั้ง
มูลของเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในท้องของคนอื่นเขาแท้ๆ ก็ยังมีหน้าใช้มือน้อยๆของพี่เจ้าล้วงเข้าไปเอามาจนได้
และที่น่าอายที่สุดก็คือว่า  เอามาใส่ปากของตนเองดื้อๆ ไม่เกรงใจใคร ไม่สนใจใยดีว่าใครจะว่าอย่างไง
เมามันกับโอชาอร่อยปาก เหมือนราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น