เว็บไซต์เปิดใหม่วันนี้ เว็บอัพเดทเวอรชั่นใหม่เว็บเปิดใหม่วันนี้ คลิกเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยพี่น้อง !

เว็บไซต์คริสเตียนเปิดใหม่ภายใต้พันธกิจเครือข่าย ไทยคริสเตียน ดอทเน็ต  แหล่งข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้ผ่านออนไลน  เราพร้อมลงโฆษณาผ่านเว็บ www.church.or.th ให้ฟรีๆ  ตลอดชีพ

เดือนตุลาคม
www.fgbs.org พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์
threemonthonchurch.org
คริสตจักรมหาพรตรีมณฑล
www.quiltcute.com
ร้านงานฝีมือ และออกแบบกระเป๋า

เดือนกันยายน
www.eft.or.th
สหกิจคริสเตียนแห่งปรเทศไทย
www.mop.in.th
ร้านขายถังม๊อบ Easy Mop
www.thaifountainspring.org
คริสตจักรธารน้ำพุ
www.abba.in.th
คริสตจักรสายธารชีวิต

เดือนสิงหาคม
faithhopeloveradio.com รายการวิทยุความเชื่อ ความรัก ความหวัง
www.wibithai.org

www.crossfirethailand.org

www.htai-lim.com

www.watchmansound.com

www.divinebooks.in.th

www.nextstepchurch.net

www.lannabaptist.com

www.mettakijchurch.org

thaimethodistchurch.org

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2010 เวลา 11:35 น.)