บรรยากาศอบรมเว็บไซต์ที่เชียงราย

วันที่ 8-10 พย 2010   ณ คริสตจักรวังธรรม  คริสตจักราย  2  จังหวัดเชียงราย