การอบรมการทำเว็ปไซ้ด์รุ่นที่ 20


คจ.วังธรรม ภาค 2 เชียงราย
จัดการอบรมการทำเว็ปไซ้ด์ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 20)
วันที่ 8-10 พย.2010
โดยมี อจ.เรวัฒน์ เทพจักร มาเป็นวิทยากร
ใช้โปรแกรมจุมลา รุ่นล่าสุด 1.5.20
มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 18 คน
จาก 14 คจ.และ 1 หน่วยงาน

 

ศจ.อาสกรณ์ แนะนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทุกๆคน

 

 

ผป.วินัย ประธานคณะธรรมกิจคจ.วังธรรมกล่าวต้อนรับ

อธิษฐานขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระเจ้า

ขอบคุฯพระเจ้าทรงเปิดโอกาสดีๆแบบนี้ให้

เก็บความรู้อย่างเต็มที่

บรรยากาศน่าสนใจ

เข้มข้นในเนื้อหา

14 คริสตจักร 1 หน่วยงาน มาอบรม

ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นประวัติศาสตร์

ที่มา : คริสตจักรวังธรรม www.wangtham.org

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 23:31 น.)