เสียง..กระตุ้นให้คริสตจักรไทยส่งมิชชันนารี..เอง

เสียง..กระตุ้นให้คริสตจักรไทยส่งมิชชันนารี..เอง

เนื่องในยุคปัจจุบันนี้ความล้ำยุคในเรื่องโลกไอที มันก้าวหน้ามากจริงๆการที่คนๆหนึ่งจะเข้าถึงคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเป็นเรื่องง่ายมาก ถ้าหากว่า คริสตจักรนั้น มีเวปไซค์ เป็นของคริสตจักร  หรือถ้ารู้ว่าจะเข้าไปชมคริสตจักรๆได้อย่างไรโดยผ่านทางเวปไซค์ที่พอจะหาได้ไม่ยากเกินเท่าไร

เมื่อผมมีโอกาสเข้าไปท่องเน็ตในยามว่าง จากการพักผ่อน เพื่อเข้าไปหาฟังเพลง และฟังคำเทศนา จาก อาจารย์ สมศักดิ์ ชูสงฆ์  และเข้าไปถึงเวป ของคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยหรือคริสตจักรต่างในเขตกรุงเทพและปริมลฑลนั้น ผมพยายามคลิกเพื่อจะหาฟังคำเทศนาได้ และเมื่อมีโอกาสก็เข้าไปดู ความเคลื่อนไหวของคริสตจักรต่างๆนั้น มีข้อสังเกต หลายอย่างรวมทั้ง พระพรต่างๆ และเห็นความก้าวหน้า ของคริสตจักร ตลอดทั้งเห็นการอวยพระพรในด้านวัตถุ เช่นอาคารโบสถ์ที่สวยงาม ใหญ่โตมโหฬาร และอุปกรณ์ เครื่องเสียงสำหรับการนมัสการพระเจ้า และเห็นคริสตจักรในแต่ละแห่งมีแผนงาน และเป้าหมายสูงสุดของคริสตจักรไว้อย่างชัดเจน คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า นมัสการพระเจ้าผู้สูงสุด และนำคนอื่นมาถึงความรอด เป็นสิ่งที่ขอบพระคุณพระเจ้า ที่คริสตจักรมีความห่วงใยจิตวิญญาณ ของคนอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม...

 

ผมสังเกตเห็นแต่ละคริสตจักรมีกิจกรรมเสริมสร้าง เยอะแยะไปหมด  แม้แต่การจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกหรืองานเลี้ยงขอบคุณ หรืองานเลี้ยงส่ง บุคคลอันที่รัก หรือ มิชชั่นนารี ผู้มีพระคุณ และการจัดงานประกาศต่างๆนี้เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเหมือนกัน เช่นงานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งมิชชั่นนารีต่างชาติที่มาช่วยงานคริสตจักร

แต่ผมกำลังคิดถึงเรื่องพระมหาบัญชา เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่ห่างไกลออกไปอีก คือการที่คริสตจักรไทย โดยคนไทย ส่งมิชชันนารี  สืบเนื่องจากผมกำลังกลับจากการรณรงค์พันธกิจโลก กับ อาจารย์ท่านหนึ่ง และผมเองก็เกิดมุมมองใหม่ในชีวิต (ของผม) เอง แต่อาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้อดทนอย่างนานแสนนาน ที่จะให้บรรดาผู้เชื่อ และผู้ที่มีชื่อว่าเป็นบุตรที่รักในพระเจ้า ผู้ที่รับพระคุณเต็มๆในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ร้องทูลพระเจ้าในทุกเรื่อง และเป็นผู้เชื่อที่อยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกๆด้านของชีวิตด้วย พระเจ้าคงจะอดทนมานานนับศรรตวรรษ เพื่อให้บรรดาธรรมิกชน หรือคริสตจักรของพระองค์ ตระหนักถึง การตอบสนองต่อพระมาหาบัญชา นี้

ทำไมผมสนใจแผนงานหรือเป้าหมายของคริสตจักรต่างๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า คริสตจักรใดเน้นพันธกิจไปด้านไหนกันบ้าง เช่น พันธกิจการเสริมสร้างและสร้างสาวกและการเลี้ยงดู  และการประกาศ หรือแม้แต่การขยายคริตจักรลูก  เพราะผมอยากจะรู้ว่า คริสตจักรที่ใหญ่โตและคริสตจักรส่วนใหญ่เหล่านี้ มีสักกี่คริสตจักรที่ใส่ใจ งานมิชชั่นนารี และมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับงานมิชันนารี  บางคริสตจักรอาจจะมีการส่งมิชชันนารีไทยออกไปยังประเทศอื่นบ้าง บางคริสตจักรอาจจะมีส่วนเต็มที่และโดยตรง กับงานมิชชั่น บางคริสตจักรอาจจะมีส่วนบ้างในด้านการสนับสนุน และการอธิษฐานเผื่อ แต่ยังคงมีหลายๆคริสตจักรยังไม่มีเลยแม้แต่แผนงานเล็กๆ  สำหรับงานมิชชันารี   แต่คริสตจักรคงนมัสการอย่างสุดเสียง  อธิษฐานอย่างขะมักเขม้น และทำกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างฝ่ายวิญญานอย่างร้อนรน เหมือนดัง ว่าคริสตจักรทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว อย่างบริบูรณ์

แท้ที่จริงแล้วพระมหาบัญชา ที่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งกับบรรดาสาวกของพระองค์ นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ทรงเรียกอับราฮัม ออกจากชนชาติของตัวเองและนำพระพร หรือ อาจจะพูดตรงๆก็คือ นำความรอดไปถึงชนชาติ อื่นๆ  เมืองที่ครอบครัวไปอยู่นั้น มีมิชชั่นนารีชาวเกาหลีมากกว่า สิบ ครอบครัว  และมิชชั่นนารี ชาวเกาหลีเหล่านั้นล้วนเป็นระดับอาจารย์หรือผู้นำที่สำคัญในคริสตจักรทั้งนั้น มีไม่กี่ครอบครัวที่เป็นผู้รับใช้ธรรมดาๆเท่านั้น  เวลาพวกเรามีโอกาสพบปะเจอกันที ผมรู้สึกว่า เรานะผู้น้อยจริงๆ พวกเขาเหล่านั้น น่าจะเทียบระดับ อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายในประเทศไทยทั้งนั้น ที่คริสเตียนไทยเราจะรู้จักดีท่านอาจารย์ผ่านสื่อ หรือ รู้จักชื่อเสียงนามในระดับประเทศทั้งนั้น   ทีนี้ผมก็มีคำถามในใจเกิดขึ้นเล่นๆ ว่า แล้ว อาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านต่างๆในประเทศไทยไปไหนกันหมด มัวทำอะไรกันในประเทศไทย งานคริสตจักรขยายมาก จนยุ่งเกินไปหรือป่าว  คริสตจักรขยายจนปลีกตัวไปไหนไม่ได้ใช่ไหม  ผมไม่ได้ตำหนิ หรือกำลังต่อว่าใครนะครับแต่กำลังคิดอย่างครอบครัวผู้โดดเดี่ยว ครอบครัวหนึ่งเท่านั้น  กำลังคิดถึงงานที่ยากหนักหนาสาหัสนี้ ถ้าเป็น อาจารย์ทั้งหลายในประเทศไทยที่คริสเตียนไทยรู้จักกันทั่วประเทศไทย มาทำพันธกิจนี้คงจะไปได้ดีกว่าผมหลายเท่านัก อย่างแน่นอน งานคงไปได้ดีกว่า และคงไม่อายพวกเกาหลีกันเมื่อพบปะเจอหน้ากันในวงมิชชันนารีด้วยอีกแน่ๆ

คริสตจักรส่วนใหญ่ ในประเทศต่างๆโลก อยากรับมิชชั่นนารีเข้ามาในคริสตจักร ทั้งนั้น แต่ไม่มีใครหรือผู้นำท่านใดใส่ใจการส่งมิชชั่นารี หรืองานมิชชั่นนารีเลย  อาจจะมีบ้างสำหรับบางแห่ง  แต่เป็นเรื่องไกลตัวมากๆ หรือมีบ้างเป็นเทศกาลๆไป

ดังนั้นคริสตจักรส่วนใหญ่จึง ละเลยการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า แค่ ครึ่งหนึ่งเท่านั้น  เราละเลยไปอีกครึ่งไปจริงๆ

จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะพูดแรงๆ ยอมให้คริสตจักรไทยด่าผม ไปเลย เพื่อคริสตจักรไทยจะตื่นและเริ่มส่งมิชชั่นารีออกไป   ถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อคริสตจักรตื่นตัวและผมจะถูกตำหนิและอาจถูกด่า  ผมก็ยอมรับด้วยความยินดีจริงๆ ครับ

คริสตจักรบางแห่งยังเอาพระธรรม  มัทธิว 28:18 – 20 มาเป็นโลโกในเวปไซค์ของคริสตจักรด้วย

สอนเขาให้รักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้   หน้าที่ของผู้เชื่อ คือนำคนรอด สอนเขาให้รักษาสิ่งสารพัด  อะไร ละ สิ่งสารพัด ที่เราต้องรักษาไว้ อะไรละที่เราต้องทำต่อจากพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่การประกาศกับคนในอีกวัฒนธรรมหรอกหรือ

ตื่นเถิดคริสตจักรไทย  ตื่นมาร่วมกันรับใช้แบบที่จะตอบสนองพระมหาบัญชา หรือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เต็มส่วน ไม่ใช่แค่การเสริมสร้างคริสตจักรภายใน การขยายเซลล์ การปลูกคริสตจักรลูกให้มากทั่วไปเท่านั้น  แต่งาน ใหญ่อีกด้านที่เราละเลย คืองานมิชชั่นนารี นั้น ละครับ เป็นหน้าที่ของฝรั่ง ต่อไปหรือ ป่าว ครับ  หรือ ว่า คริสตจักรของท่านยังต้องการมิชชั่นนารีมาช่วยเท่านั้น เพียงเพื่อเพิ่มสีสันให้ดียิ่งขึ้นภายในหรือป่าว ครับ

 

โอ..พระเจ้าผู้สูงสุด โปรดพิจรณาคริสตจักรในประเทศ ของข้าพระองค์ด้วยเถิด... คริสตจักรที่ได้รับพระพรของพระองค์อย่างเต็มบริบูรณ์... คริสตจักรที่กำลังร้องทูลต่อพระเจ้าทุกวันในเรื่องความต้องการของพวกเขา...

คริสตจักรบางแห่งกำลังเน้นการถวายเกียรติแด่พระองค์ อย่างสุดเสียง เพื่อถวายเกียรติอันเป็นสูงสุดที่พระองค์สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับ.... แต่คริสตจักรที่เจริญเหล่านั้นไม่มีเลย ที่จะใส่ใจงานมิชชั่นารี หรือ ตอบสนองต่อพระมหาบัญชา ของพระองค์.... โอพระองค์เจ้าโปรด เมตตาคริสตจักรไทย...โปรดเปิดตาใจ ของคริสตจักรไทย....

โอพระองค์โปรดทอดพระเนตรคริสตจักรทั้งหลายที่รับพระพรของพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ผู้สูงสุด เพื่อคริสตจักรจะเข้าใจและตอบสนองพระมหาบัญชาของพระองค์ด้วย และพระองค์ถึงจะเพิ่มพูนพระพรอย่างล้นไหลมาเหนือคริสตจักรที่ทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์...   อาเมน...

เสียงอนาถจากมิชชั่นนารีไทย ในแผ่นดินใหญ่.....

 

นุพล ยั่งวจนะ
Naikuon Huang naikuon@gmail.com


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 20:45 น.)