เรื่อง วิธีการทำงานสไตสซาโลมอน

 เรื่อง  วิธีการทำงานสไตสซาโลมอน    2 พศด 2:

1.บทที่ 1:10    ขอสติปัญญา และความรู้แก่ข้าฯ 
      -สติปัญญา โฮกมา แปลว่า      การหยั่งรู้ การตัดสินใจ การพิพากษา  
      -ความรู้  มาดดา แปลว่า      ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตแต่ละวัน 


คำถาม : ทำไมจึงต้องทูลขอสิ่งเหล่านี้  
ตอบ: - เพราะ ปฐก 13:16   ประชากรที่มากมายดุจเม็ดทรายที่ต้องดูแล  ปัญหาย่อมตามมาด้วย
          -เพราะ 1พศด 22:5  29:1  ซาโลมอนยังเด็กและขาดประสบการณ์  

เช่นเดียวกัน   : ชีวิตของเราแต่ละวันก็ขาดสติปัญญา  และงานบางอย่างก็ใหญ่เกินกำลัง  ไม่มีความชำนาญ ไม่ทันเกมคน  และมักผิดพลาดบ่อยๆ  จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะทูลขอ โฮกมา  การหยั่งรู้   ขอ มาดดา ความรู้ในภารกิจแต่ละวันจากพระเจ้า

2.บทที่ 2:   ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
บทที่ 1:14 ซาโลมอนมีรถรบ 1400คน มี ปาราชีมแปลว่า พลรถรบ 12000ตัว หรือคน แสดงให้แห็นว่าซาโลมอนมีคนมีฐานะและกำลังมากมาย  อาจะดูเหมือนไม่ต้องพึ่งพาใครอีกเลยก็ทำได้   แต่ท่านกลับถ่อมใจที่จะขอความช่วยเหลืจากผู้อื่น  

- กำหนดคน  กำหนดตน  กำหนดงาน    ข้อที่ 1-2     โดยจัดทำทะเบียนบุคลากร  และมอบหมายภาระกิจที่ชัดเจน   บทที่ 2:17-18             

- การขอความร่วมมือจากผู้อื่น  ข้อที่ 3   พระราชาฮีรามจากเมืองไทระ  
   โดย    -กล่าวถึงคุณงามงามดีของคนอื่น 
               -กล่าวถึงความสำคัญถึงสิ่งที่จะกระทำต่อไปนี้  ข้อ 4  , 5 ,
              -กล่าวถึงขอบเขตที่ต้องการความช่วยเหลือ 
                                      - ขอผู้ชำนาญมาช่วย  ข้อ 7
                                      - ขอไม้สนสีดาร์  8
              -กล่าวถึงความจริงใจ   โดยแลกเปลี่ยนเป็นอาหารและของมีค่าตอบแทนผู้อื่น   ( ไม่กินแรงผู้อื่น)   ข้อ 10

ข้อสังเกต : แม้ว่าซาโลมอนจะมีทั้งสติปัญญา และทรัพย์สมบัติมากมาย  อีกทั้งผู้คนจำนวนมาก  แต่กระนั้นซาโลมอนก็ยังถ่อมใจ และเรียนรู้ที่จะพึ่งอาศัยผู้คนอื่นๆมาเสริม  มาช่วย   ยังเรียนรู้ที่จะขอความร่วมมือและการเอาใจช่วยจากผู้คนมากมายเพื่อให้งานใหญ่ของเขาสำฤทธิ์ผล    เช่นเดียวกัน... เราไม่ควรปิดกั้นผู้อื่น  เราควรจะเปิดโอกาสให้คนทั้งปวงเห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าให้ทำในคริสตจักรของพระเจ้า   แต่เราก็ต้องดำเนินไปโดยมีระเบียบ มีระบบ  ให้เกียรติผู้อื่น   ห่วงใยสวัสดิภาพความต้องการของคนที่ร่วมงาน  (ไม่ใช่เพียงแค่ให้กิจกรรมใหญ่นั้นเสร็จเท่านั้น)  

              -ความตั้งของซาโลมอน : บทที่ 2:1   ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน   ถ้าคนเรามีความตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายเกียนติแด่ พระเจ้า ไม่มี อะไรขัดขวาง หรือยากลำบาก
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:38 น.)