คำเทศนาเรื่อง คนแห่งพระพร 2 ปฐก 26:17-35

คำเทศนาเรื่อง  คนแห่งพระพร 2 
ปฐก 26:17-35

คำนำ : ในช่วงนี้เรามาเรียนรู้ถึงเคล็ดลับการเป็นคนแห่งพระพร หรือผู้รับพระพรติดต่อกันหลายสัปดาห์  เพื่อเราจะทราบถึงวิธีและแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อรับพระพรจากพระเจ้าได้   ในพระคัมภีร์เราพบหลายคนเป็นคนที่เปี่ยมด้วยพระพรมากมาย  บางคนแจกจ่ายพระพรไปสู่ผู้อื่น  บางคนรับพระพรล้นเหลือภายหลังพายุและคลื่นชีวิตสงบแล้ว

และในวันนี้ขอให้เรามาพิจารณาถึงวิถีของคนแห่งพระพร ตอนที่2 เพื่อศึกษาดูว่าคนอย่างไรที่ชีวิตรับพระพร ?
พี่น้องที่รัก... การทะเลาะวิวาท การขัดแย้ง ความอิจฉาริษยา ความเกลียดชัง การเป็นศัตรูกันล้วนมาซึ่งความทุกข์ และกดดัน เป็นสถานการณ์ที่ยากที่สุด  เช่นคนทำงานด้วยกันแต่ไม่ลงรอยกัน  สามีภรรยาที่นอนเตียงเดียวกันแต่ขัดแย้งกัน หรือลูกสองคนทะเลาะกัน  ในคริสตจักรสมาชิกแบ่งแยกเป็นมุ้งเป็นพรรคเป็นพวก  สิ่งเหหล่านี้ล้วนทำลายความสุข และไม่มีใครอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ 
ทุกครั้งที่คนทะเลาะกัน ขัดแย้งกันจะเกิดคำถามว่า
1.ใครผิดใครถูก
2.จะเกิดรากขมขื่นใจต่อกัน หมางใจกัน
3.จะต้องมีการไตร่สวน และหาข้อเท็จจริง  และจะมีคนหนึ่งที่ผิดหวัง เจ็บปวด
พระคัมภีร์ปฐก26.17  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่พระเจ้าตรัสสั่งให้อิสอัคอยู่ในแคว้นเกราห์ พระเจ้ารองจะอวยพรและเลี้ยงดูปกป้องเขาเอง  ดูข้อ2-3  พระเจ้าห้ามอิสอัคคนว่าอย่าหนีการกันดารอาหารไปถึงอียีปต์เลย  และอิสอัคก็เชื่อฟังพระเจ้า ดูข้อ 6   การเชื่อฟังพระเจ้าจึงทำให้เขาหว่านพืชโดยความเชื่อจึงได้รับพระพรมาก
- เกิดผลเป็น 100เท่า ดู 12
- เป็นคนมั่งมีมาก และมีกำลังมากกว่าใครๆในแผ่นดิน

พี่น้องที่รัก ... ท่ามกลางพระพร ก็มีปัญหาตามมา เป็นการทดสอบใจ และทดลองใจ พิสูจน์จิตใจของอิสอัค  เราเห็นคนหลายคนเริ่มอิจฉาริษยา  ชาวฟีลิสเตียพากันมาอุดทุกบ่อน้ำที่พ่ออิสอัคเคยขุดไว้ (แกล้ง ยั่วยุทำให้โกรธโทสะ )   พระราชาแห่งฟีลิสเตียก็ออกมาขับไล่อิสอัค “ ไปเสียจากพวกเราเถิด”  คนเลี้ยงสัตว์แถวนั้นพากันมาต่อสู้คัดค้านประท้วงตั้งตัวเป็นศัตรูต่อคนแห่งพระเจ้า  ทำให้การอาศัยอยู่ยากลำบากใจ      แต่ในสถานการณ์เช่นนี้เราได้เห็นแบบอย่างชีวิตของอิสอัคคนแห่งพระพรเขาเลือกปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจถึง 3 ท่าที 

ประการที่ 1  ยอม และเป็นผู้เสียสละ 
- เป็นการยอมแม้ว่าตนไม่ผิด แม้ว่ามีสิทธิ์ แม้ว่าสิ่งที่ยอมจะเจ็บปวด  ( การพบบ่อน้ำที่พ่อเคยขุดไว้ อาจจะทำให้อิสอัคตื่นเต้นที่สุด )    ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดาย  
- แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ก็ทรงยอมสละ  ดูฟป 2.5-11 ทรงเป็นพระเจ้าแต่ก็ทรงยอมจนมรณาที่กางเขน  และสุดท้ายพระบิดาเจ้าทรงยกพระองค์ให้สูงเหนือสิ่งสารพัด 
- หลายครั้งในชีวิตของเราก็อาจจะเผชิญกับเหตุการณ์เดียวอิสอัค  เรามีสิทธิ์ เราไม่ผิด แต่เรากลับต้องมายอมเสียสละ คิดแล้วทำให้เจ็บปวดใจและน่าโกรธมากๆ   อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่อยู่นาน 
- แต่การยอมเสียสละของอิสอัควันนั้น  ทำให้เขากลายเป็นคนแห่งพระพร เพราะพระเจ้าทรงเมตตาให้เขาได้ที่ดินและที่อยู่กว้างขวางกว่าเดิม  เรโหโบท  แปลว่าที่กว้างขวาง   อิสอัคได้รับเป็นมรดกจากพระเจ้า  

พี่น้องที่รัก.... ท่าทีอิสอัคคือมีความถ่อมใจ เป็นคนแบบนี้ได้เพราะเขามีความรักจากพระเจ้า  เขามีจิตใจกว้างขวาง และเป็นคนไม่ต้องการมีเรื่องกับใคร  เขาเป็นนักสร้างสันติ และรักสันติโดยแท้ อยู่ที่ไหนก็เป็นพรที่นั่น  “อยู่ให้เขารัก จากไปให้คนคิดถึง”   อยู่ทำให้คนอื่นเห็นพระเยซูคริสต์อยู่ภายในเรา  ไม่แสดงความโมโหโทโส 
ผลของการมีท่าทีแบบนี้เขาจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นรางวัล คือได้ที่กว้างขวางกว่าเดิม ดีกว่าเดิม มั่งมีกว่าเดิม  ไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงเขาได้อีก  และ ปฐก26.23  พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาเพื่อยื่นยันว่าจะอวยพระพรชีวิตของเขา  ทรงตรัสว่า ( อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า และจะอวยพรเจ้า จะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น) 

แม้ศัตรูพระเจ้าก็นำพามาให้ขอคืนดีกับอิสอัคภายหลัง  ดูปฐก 26.26-29   พระราชาคนที่เคยขับไล่อิสอัคกลับพากันไปเยี่ยมและขอโทษ และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีด้วยอีกครั้ง   และกล่าวว่าเราได้เห็นชัดแล้วว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน พี่น้องที่รัก... เห็นไหมว่าการเป็นคนที่ถ่อมใจ ยอม และยอมเสียสละก่อน  สุดท้ายเต็มด้วยพระพรมากมาย   ดังนั้นวันนี้ขอพี่น้องเรียนรู้ที่จะยอมก่อน เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้วพระพรจะมากมายในท่าน  ดู ฟป2.3-4 ระวังที่เราจะไม่ทำชิงดีชิงเด่น หรือแสดงความโมโหโอ้อวด  แสดงแสนยานุภาพของตน  แต่ให้เราถ่อมจิตใจลงแม้ว่าสิ่งนั้นตนไม่ผิด 


ประการที่ 2 ขยันขันแข็งขุดบ่อน้ำ
พระพรจากพระเจ้ามีไว้สำหรับคนที่ขยันขันแข็ง คนที่สู้ชีวิต คนที่ไม่เกียจคร้าน  ดังจะเห็นจากอิสอัคท่านไม่ย่อท้อแม้ว่าขุดบ่อนน้ำกี่ครั้งๆได้มาแล้วก็ถูกแย่งสิทธิ์ไปเสีย  แม้จะเผชิญกับปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง  ไม่ท้อแม้ต้องย้ายบ้านบ่อยๆจนนับไม่ไหว   ตัวอย่าง : 19ปีที่แต่งาน  ก็ย้ายบ้านบ่อยๆ กว่าที่พระเจ้าจะประทานรถใหม่ บ้านที่อยู่อาศัยได้ ก็ต้องผ่านเผชิญกับสารพัด รถเก่าๆ  ย้ายบ้านมากกว่า 12 ครั้ง  ขายผลไม้ ขายห่อหมกที่ตลาด   ( แต่ก็ไม่ท้อต่อชีวิต)
ดู สภษ 14.23  มีกำไรอยู่ในงานทุกอย่าง    2 ธส 3.6-13 ดังนั้นอย่าเป็นคนเกียจคร้าน

พี่น้องที่รัก....   พระพรเป็นของคนเหล่านั้นที่ไม่ย่อท้อแต่ขยันขันแข็งที่จะลงแรง   ทำงานโดยพึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า ไม่งอมืองอเท้า แต่สู้ชีวิต ทรหดอดทน  แล้วพี่น้องจะได้รับพระพรจากพระเจ้า  และกลายเป็นคนแห่งพระพรได้   พี่น้องต้องตั้งคำถามเอาไว้ว่า .... จะลำบากตอนหนุ่มเพื่อ สบายตอนแก  หรือจะสบายตอนหนุ่มและยากลำบากตอนแก่?   ทั้งสิ้นนี้คำตอบก็คือ  ท่านต้องเลือกเอง  พระเจ้าพร้อมที่จะอำนวยพระพรให้ท่าน  แต่ท่านก็พร้อมที่จะลงมือทำงานหนักด้วยความเชื่อด้วย   ทำงานโดยพึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้า  พึ่งแรงกำลังของพระเจ้า  พระเจ้าอวยพระพรแน่นอน  พระองค์ตรัสอย่างไรกับอิสอัค “ อย่ากลัวเลย  เพราะเราอยู่กับเจ้า”    เช่นเดียวกัน วันนี้อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ใครจะขัดขวาง หรือทำร้ายเราได้โดยไม่มีผิด   ขอให้ท่านมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นทำงาน  ค้าขาย พัฒนาตัวเองเสมอๆ  อย่าหยุดความพยายาม  อย่าคิดว่าตนเองแก่แล้ว     อย่ามัวแต่มานั่งบ่นกับปัญหาชีวิต  คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ายังสู้ชีวิต  เราก็ต้องขยันขันแข็งด้วย   ไม่ใช่เอาแต่อธิษฐานแต่ไม่ยอมทำงาน  ไม่ยอมขุดบ่อน้ำ  เราต้องขยันขุด  ขุดต่อไปจนกว่าได้พระพร


ประการที่ 3  ไม่หยุดนมัสการ

ปัญหาของมนุษย์ก็คือ เมื่อยังไม่มี ยังไม่ร่ำรวย ยังไม่สำเร็จ ก็มักจะสัญญาสาบานและฝันที่จะไปถึงความสำเร็จ    แต่เมื่อพระเจ้าให้พบความสำเร็จบ้างแล้ว มีเงิน มีทอง มีเพชร มีบ้าน มีรถ มีปริญญา  มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเรากลับเพลินกับทรัพย์สินเงินตรานั้น  บางทีเรายุ่งแม้กระทั่งไม่มีเวลาพบพระเจ้า  หรืออธิษฐานอ่านพระคัมภีร์   ชีวิตเราจากดินกลายเป็นดาวแล้วระวังที่เราจะไม่ลืมพระคุณพระเจ้า


อิสอัคคนแห่งพระพรเมื่อพระเจ้าอวยพระพรเขา และสัญญาจะอวยพรเขา  เขาก็รีบลุกขึ้นสร้างแท่นบูชาที่นั่น และนมัสการออกพระนามพระเจ้าที่นั่น  นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมานมัสการพระเจ้า  ทำไมหลายคนรักษาคริสตจักรศิโยนไว้ มาจนถึง 21ปีแม้ไม่มีคนสนับสนุนทางการเงิน   ก็เพราะเราตระหนักดีว่าพระเจ้ารักเราและอวยพระพรชีวิตของเรา  และไม่ทอดทิ้งเรา  เราจึงอยากนมัสการพระเจ้า  จึงมาร่วมใจกันสร้างพระวิหารของพระเจ้า   หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องถวาย ทำไมต้องมีคริสตจักร  ทำไมต้องมานมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์


คนแห่งพระพรไม่หยุดการนมัสการพระเจ้า  ไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่นั่นคือสถานที่ ที่จะนมัสการพระเจ้า  ฮร 10.24-25
ในการไม่หยุดการนมัสการพระเจ้าจำเป็นต้องมีการปลุกใจกันและกัน หนุนใจกัน ( เพราะบางทีเราก็อ่อนแอ และท้อถอย)
ต้องตักเตือนกัน

 

สรุป : คนแห่งพระพรนั้น เขามีชีวิตที่เป็นพระพรคือ เขาเรียนรู้ที่จะยอมเสียสละ  เขาขยันขันแข็งทำงาน  เขาไม่หยุดที่จะนมัสการพระเจ้า    จึงทำให้ชีวิตของเขาเกิดผลมากมาย  ได้รับพระพรมากยิ่งๆขึ้น  วันนี้ขอให้เราเป็นคนแห่งพระพรด้วยเช่นกัน