คำเทศนา: จงเข้มแข็งและกล้าหาญ

จงเข้มแข็งและกล้าหาญ โดย พรเทพ จิระอมรนิมิต

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ปีนี้ เวลา 15.30 น. สายการบินยูเอส แอร์เวย์ของอเมริกันหวิดนำผู้โดยสารดับสยองเครื่องยนต์ 2ข้าง ดับสนิทหลังชนฝูงนกขณะทยานขึ้นจากสนามบินในนิวยอร์ค เคราะห์ดีได้กัปตันรุ่นเดอะฝีมือพระกาฬ ตัดสินใจร่อนฉุกเฉินลงในแม่น้ำฮัดสัน ผู้โดยสารและลูกเรือปลอดภัยทั้ง 155 ชีวิต กัปตันเชสลีย์ อายุ 57ปี อดีตนักบินเครื่องบินขับไล่ประจำกองทัพอากาศ สหรัฐ ตลอดระยะเวลา 40 ปีกัปตันเชสลีย์ได้รับการขอบคุณจากผู้รอดชี วิตทั้ 155 คน ได้รับการเชิดชูเกียรติจากนายกเทศมนตรี ได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีจอร์ชบูช และมีผู้เสนอที่จะสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาที่ริมฝั่งแม่น้ำฮัดสัน

แต่สำหรับท่านอาจารย์, ศิษยา ภิบาลและพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าผู้ช่วยให้คนมีชีวิตรอดจากความตายของบาปไม่ ได้รับการยกย่องไม่ได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดี หรือได้รับการสร้างอนุสาวรีย์

หนังสือเพื่อนผู้นำ ฉบับที่ 5 เมษายน-พฤษภาคม 2001กล่าว ถึงปัญหาศิษยาภิบาลเครียดและลาออกกลับเป็นว่าเล่น โดยผลสำรวจของ Urban Institute ในวอชิงตัน อย่างน้อย 17% ของผู้รับใช้พระเจ้าในอเมริกาต้องเผชิญกับความเครียด ในปีหนึ่งมีศิษยาภิบาลโทรเข้าไปขอคำปรึกษาที่ศูนย์ออทไลน์ ลีดเดอร์แคร์(ของคณะเซ้าท์เทิร์นแบ๊บติสต์) ถึงกว่า 1,400 คน และในแต่ละเดือนมีศิษยาภิบาลของเซ้าท์เทริน์แบ๊บติสต์เกือบ 100 คนที่ลาออกจากการรับใช้

Sunscape Ministry of Colorado ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้รับใช้ที่มีปัญหาได้รายงานว่า ผู้รับใช้พระเจ้าประมาณ 1,600 คน จากทุกคณะนิกายทั่วประเทศอเมริกาลาออกจากการรับใช้ในแต่ละเดือน

Pastor Institute ได้ศึกษาเหตุผลของการลาออกจากงานรับใช้มีหลากหลายเหตุผลตั้งแต่ปัญหาครอบ ครัว ปัญหารายได้ ปัญหาความเครียดจากการทำงาน ถูกบีบให้ออก หมดนิมิต ท้อใจ

พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:7-8 “แล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและ กล่าวแก่ท่านว่าต่อหน้าคนอิสราเอลว่า”จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่า จะประทานแก่เขา ท่านจงให้เขาได้เข้ายึดครองแผ่นดินนั้น ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย

แผ่นดินคานาอันในพระคัมภีร์เดิมนั้นอาจเปรียบได้กับแผ่นดินของพระเจ้าหรือพระพรและชัยชนะของการดำเนินชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์

เราเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ชัยชนะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จชีวิตที่จะถวายเกียรติแก่พระเจ้า อาเมนไหมครับ

โมเสสและโยชูวาเคยเข้าไปในแผ่นดินคานาอันมาแล้วเมื่อ 40 ปีที่แล้วแต่ เข้าไปไม่ได้เพราะคนเหล่านั้นขลาดกลัว หวั่นไหว และไม่เชื่อ ทั้งๆที่พระเจ้าอยู่กับเขา พระเจ้าทรงเตรียมแผ่นดนนั้นไว้ให้เขาแล้ ยกเว้นโยชูวาและคาเรบทีมีใจกล้าหาญ หลังจากนั้นอีก 40 ปี คนรุ่นใหม่เชื่อฟังพระเจ้า ได้จิตใจใหม่จากพระเจ้า เข้มแข็งและกล้าหาญ คนอิสราเอลรู้ดีว่าถ้าจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันเขาต้องทำสงครามต่อสู้ กับผู้ครอบครองเดิมมีคน 7 ชาติกำแพงเมืองที่สูงใหญ่ คนพื้นเมืองที่ตัวโตเหมือนยักษ์ แต่ด้วยพระกำลังของพระเจ้าทำให้เขาได้รับชัยชนะใน ชีวิตของคริสเตียนเราก็ต้องต่อสู้ ทั้งศึกข้างในและศึกข้างนอก ศึกข้างในคือการต่อสู้กับจิตใจของตัวเอง หรือเรียกว่าเนื้อหนัง ตัวเก่า ตัวตนเดิมมันได้สร้างป้อมค่ายไว้เยอะแยะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนิน ชีวิตที่มีชัยชนะของเรากับพระเจ้า

ในกาลาเทียบอกว่า เนื้อหนังก็ต่อสู้กับพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังและทั้งสองฝ่ายก็เป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านอยากทำจึงทำไม่ได้น้ำพระทัยของพระเจ้ายังสำเร็จไม่ได้ใน ชีวิตของเรา เพราะเราไม่ยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าครอบครองชีวิตของเรา เพราะมีคนพื้นเมืองอยู่ในตัวของเรา ไม่ยอมให้พระวิญาณของพระเจ้าเข้ามา จึงมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นในเอเฟซัส 4:22 ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย...และ ให้ท่านสร้างสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า สวมชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้า จิตใจที่เข้มแข็ง หมายถึงจิตใจที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างเต็มที่ สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปสิ่งใหม่ๆก็มาแทนที่ จึงต้องมีการต่อสู้กดดันเอาชนะสิ่งเก่าๆนั้นให้ได้

ในยากอบ 1:6 จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเล อย่าคิดว่าจะได้สิ่งใดจากพระเจ้าเลยเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น

คริสเตียนพ่ายแพ้เพราะอะไร พ่ายแพ้เพราะพระเจ้าของเราไม่มีฤทธิเดช
พ่ายแพ้เพราะว่าพระเจ้าของเราไม่ช่วย

แต่ พ่ายแพ้เพราะจิตใจของเราไม่แน่วแน่ ความสงสัยก็คือ คนสองใจ คนที่มีใจหนึ่งเอาพระเจ้า ใจหนึ่งเอาโลกนี้ อย่าวางใจพระเจ้าหมด ต้องพึ่งพาตัวเอง คิดว่าตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้สำเร็จได้ เรายังสร้างป้อมค่ายคอยขัดขวางเอาไว้

การต่อสู้กับเนื้อหนังไม่ใช่ ของง่ายดาย มารซาตานมาล่อลวง คอยบอกเราว่า เราไม่มีทางชนะเราแพ้มาแล้ว เราจะแพ้อีก อย่าเชื่อเสียงของมารซาตาน
คนรอบข้างจะมาบั่นทอนจิตใจเราให้เริ่มเชื่อเสียงที่ทำให้เราหวั่นไหว ต้องขจัดออกไป อย่าจดจำความพ่ายแพ้ในอดีต ความล้มเหลว

ชัย ชนะไม่ได้มาโดยไม่มีการต่อสู้ อย่ากลัวความล้มเหลว อย่างกลัวความผิดหวัง จิตใจของข้าพเจ้าเอยจงลุกขึ้น จงเข้มแข็งแล้วต่อสู้โดยพึ่งพาพระเจ้า

การติดตามพระเจ้าจะเกิดปัญหา พ่ายแพ้ต่อปัญหา อุปสรรค แต่ผมได้บอกกับตัวเองว่า จะล้มกี่ครั้งก็ตาม แต่ผมจะลุกขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้า

สุภาษิต24;16 คนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก

บางคนล้มแล้วก็ไม่ลุก เพราะเสี่ยงกับการล้มอีก จงลุกขึ้นด้วยใจกล้าหาญ
ด้วยการพึ่งพิงพระเจ้าแล้วก็เดินต่อไป

เราจะชนะศึกข้างนอก ศึกข้างนอกก็คือโลกีย์วิสัย สิ่งยั่วยวนต่างๆ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง เอาเงินทองเป็นใหญ่ เอาค่านิยมของโลกนี้เป็นที่ตั้งขัดขวางทางของพระเจ้า

ยากอบ 4:4 ผู้ใดเป็นมิตรกับโลกนี้ ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า

ขัดแย้งกับพระเจ้า เดินสวนทางกับน้ำพระทัยของพระเจ้า การต่อสู้กับโลกภายนอก ต่อสู้กับสิ่งเร้าด้วยใจที่เข้มแข็ง

เราอยู่ในโลกนี้ก็จริง แต่เราต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ใช่คนของโลกนี้

ถ้าเรามีจิตใจที่แน่วแน่ ที่จะติดตามพระเจ้าแล้ว เราก็จะทำสิ่งที่แตกต่าง

การเป็นเกลือและการเป็นแสงสว่างเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนในโลกนี้

คริสเตียนถ้าเราทำตัวเหมือนคนในโลกนี้ เราก็เหมือนเกลือที่หมดความเค็ม

โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงใหม่

ระบบของโลกนี้กดดันเราอยู่ตลอดเวลา ในบ้าน ในที่ทำงาน ในสังคม ทีวี เพลงของชาวโลก หนังสือพิมพ์

ความกดดันให้เราดำเนินชีวิตให้ไปตามชาวโลกนี้

เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพากำลังของพระเจ้า ทุกวัน รับการชำระจากพระเจ้า ติดตามพระวจนะทุกวัน

1โครินธ์ 10:12 ใครที่คิดว่าตัวเองมั่นคงแล้ว เขาจะหลงไป

การต่อสู้กับโลกภายนอกเราต้องต่อสู้ด้วยจิตใจที่กล้าหาญ

กล้าประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียน