คำพยานชีวิต คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์

กอบชัย จิราธิวัฒน์

กรรมกาผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

    อะไรคือคำตอบของชีวิต ผมอาจมีทัศนะที่แตกต่างไปจากเดิม ผมเกิดในครอบครัวเชื้อสายจีนครอบครัวใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สมัยที่ผมเป็นเด็ก ผมเห็นญาติพี่น้องของผมทำงานหามรุ่งหามค่ำด้วยความวิริยุตสาหะเพื่อสร้างธุรกิจห้างสรรพสินค้า พวกเราทุกคนเชื่อว่าความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจเท่านั้นคือคำตอบของชีวิต

            ถึงแม้ครอบครัวของผมจะประสพความสำเร็จด้านการเงิน แต่ผมสังเกตเห็นปัญหาต่าง ๆ ตามาด้วย การมุ่งมั่นสร้างธุรกิจไม่ได้นำความสุขสมบูรณ์มาให้อย่างที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่ต้น มันนำความเครียด ความกังวล และความทุกข์ใจมาสู่ชีวิตของทุกคนในครอบครัวด้วย ผมจึงเริ่มคิดว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคงไม่ใช่คำตอบของชีวิตเป็นแน่

            เมื่อสมัยผมเป็นนิสิตปี 3 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ ผมได้พบเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศ เขาชวนผมและเพื่อน ๆ อีกลสองสามคนไปที่บ้านช่วงปิดภาคเรียน เรานั่งคุยกันเรื่องพระเจ้าตลอดทั้งคืน เขาบอกผมว่า พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายบนไม่ก่งเขนเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของเรา และหลังจากนั้นสามวัน พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

            คำอธิบายของเพื่อนประทับใจผมมาก แต่ผมยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเพราะผมยังยึดติดกับค่านิยมที่เห็นแก่ตัวบางอย่าง หลายปีต่อมาเมื่อผมอายุได้ยี่สิบแปด ผมเริ่มตระหนักว่า ผมไม่สามารถหนีความจริงเรื่องพระเจ้าได้อีกต่อไป ในที่สุดผมจึงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของผม

            หลังจากนั้นวิถีชีวิตยองผมก็ค่อย ๆ เปลี่ยน อย่างไรก็ตามมีช่วงหนึ่งที่ผมยังยึดติดกับความสำเร็จทางธุรกิจ และคิกว่ามัน คือ เป้าหมายสูงสุดและเป็นคำตอบของชีวิต ผมจึงมุ่งมั่นทำงานสร้างฐานะด้วยความหยิ่งทระนง และรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมาก ผมเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกับผู้คนในบริษัทมากขึ้น จนในที่สุกต้องออกจากงาน

            สิ่งที่ได้สอนบทเรียนชีวิตให้กับผมอย่างมาก การตกงานทำให้ผมตระหนักว่า แท้ที่จริง ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ตัวของผมเอง  ผมไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าและหลงไปจากทางของพระองค์ ผมจึงอธิษฐานสารภาพบาปและสัญญากับพระเจ้าว่า ต่อแต่นี้ไปผมจะทำงานทุกอย่างตามรพะประสงค์

ของพระองค์

            หลังจากนั้นสองสามเดือนผมได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงานในธุรกิจของครอบครัวอีก แม้ต้องเริ่มต้นใหม่ในตำแหน่งเล็ก ๆ ที่ไม่สลักสำคัญ แต่ผมก็ตั้งใจทำด้วยความถ่อมใจ กาลเวลาผ่านไป ผมได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดได้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเมตตาและให้เกียรติผมมาก เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าเงินทองไม่ใช่คำตอบของชีวิต พระเจ้าคือคำตอบที่แท้จริง
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 14:21 น.)