คำพยานชีวิต คุณมนตรี ศรไพศาล

ประธานกรรมการบริหาร
บรัษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง จำกัด ( มหาชน )

 

            พระเจ้ามีจริงหรือ ผมพบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง ผมได้ยินเรื่องพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ครั้งแรกเมื่อผมไปเข้าค่ายคริสเตียน ตอนนั้นผมอายุเพียงสิบเอ็ดปีเท่านั้น ผมก็รู้สึกประทับใจในความรักและความชื่นชมยินดีที่ผมได้สัมผัสท่ากลางพี่น้องคริสเตียนในค่าย ผมยังจำความคิดในขณะนั้นได้ว่า “ นี่แหละชีวิตที่ผมอยากจะเป็น สังคมที่ผมอยากจะอยู่ ”

            ผมเคยสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือ และอยากหาข้อพิสูจน์ แต่มีคนบอกผมว่า “ เรื่องพระเจ้านั้น เชื่อแล้วจะเห็น ไม่ใช่เห็นแล้วจึงเชื่อ ” ผมจึงเลือกที่จะเชื่อด้วยการมอบชีวิตของผมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าก่อน หลังจากนั้นมีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับชีวิตทำให้ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำนงอยู่จริง และพระองค์ทรงมีพระคุณกับผมมาก

            ตัวอย่างหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือ การที่ผมได้รับตำแหน่งปรานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด ( มหาชน ) บริษัทนี้เกิดจากการรวมบริษัทหลักทรัพย์สองบริษัทเข้าด้วยกัน ตอนที่รวมกันใหม่ ๆ ทั้งสองบริษัทยังหาประธานกรรมการบริหารไม่ได้ ผมจึงได้รับโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนั้น ผมคิดว่า สิ่งนี้คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยแท้

 

            ผมตั้งใจทำงานและพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ อยู่หลายปี ผมพบว่า ชีวิตที่มีความศรัทธาในพระเจ้านั้น ช่วยให้ผมมีความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ผมรู้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับผม ผมสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยความรักและสติปัญญาที่มาจากพระองค์

            คุณอาจแปลกใจถ้าผมจะบอกคุณว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงาน กลับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือข่าวสารทางเทคโนโลยี แต่เป็นบทเรียนจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องความรัก ผมพยายามส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นภายในองค์กร ให้เพื่อนร่วมงานรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน ความรักเช่นนี้ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน ผมเชื่อว่าความรักคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

 

            พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเรามาก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้พวกเรา หากคุณต้องการพบความรักของพระเจ้า คุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ และถ้าคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อ โปรดจำไว้ว่า “ เรื่องพระเจ้านั้น เชื่อแล้วจะเห็น ไม่ใช่เห็นแล้วจึงเชื่อ”

ที่มา:  หนังสือพลังชีวิต