คำพยานชีวิต คุณคาเรน คล่องตรวจโรค

คาเรน  คล่องตรวจโรค

นักแสดง และนางแบบ

            วงการบันเทิงมีอันตรายทุกรูปแบบโดยเฉพาะกับผู้ที่ประสพความสำเร็จเป็นดาราดัง  คาเรนรู้สึกดีใจที่ได้รับการปกป้องจากอันตรายเหล่านั้น คาเรนเชื่อว่า ที่สามารถมีชีวิตที่ราบรื่นจนถึงวันนี้ได้ เพราะคำอธิฐานของครอบครัวและการปกป้องคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าปัจจุบันทุกคนในครอบครัวของเรา เป็นคริสเตียน โดยเริ่มต้นจากคุณพ่อก่อนเมื่อตอนครอบครัวเราเพิ่งย้ายกลับมาประเทศไทย  คุณพ่อได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมกับกลุ่มนักธุรกิจคริสเตียน หลังจากได้ฟังหลายคนเล่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้า  คุณพ่อได้ตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์เช่นกัน


            พวกเราทุกคนในครอบครัวเห็นชีวิตของคุณพ่อเปลี่ยนแปลงไปท่านมีความสุขมากขึ้น ในที่สุดพวกเราจึงตัดสินใจตามท่านไปโบสถ์เราได้เรียนรู้ว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และความบาปของเราสามารถได้รับการอภัยโดยทางพระเยซูคริสต์ เมื่อความเมตตาของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่ตาของเรา  พวกเราทุกคนจึงตัดสินใจรับพระองค์เข้ามาในใจ  ตั้งแต่วันนั้น ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งคาเรนได้บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ
            คาเรนเริ่มอาชีพนักแสดงตอนอายุ 11 ปี บางครั้งต้องห่างบ้านบ่อยๆ พระเจ้าได้ประทานบุคคลสองท่านคือ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และภรรยาของท่านมาช่วยดูแลคาเรนเป็นอย่างดีราวกับคาเรนเป็นลูกของท่าน

            คาเรนอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอให้ชีวิตและงานของคาเรนถวายเกียรติแด่พระองค์ และพระองค์ก็ทรงตอบคำอธิษฐานของคาเรนเมื่อปี 2538 ตอนอายุสิบสามปี คาเรนได้รับรางวัลนักแสดงเยาวชนตัวอย่างจากรัฐบาล


            การมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะมีความสุข  และไร้ปัญหา ความกดดันจากงานแสดงและการเรียนทำให้คาเรนพบกับปัญหาหลายครั้ง แต่พระเจ้าก็ทรงนำคาเรนผ่านมาได้อย่างปลอดภัย

            เดี๋ยวนี้ คาเรนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ความสัมพันธ์ของคาเรนกับพระเจ้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม คาเรนมีความปรารถนาที่จะรบใช้พระเจ้า และมอบถวายชีวิตทั้งหมดของคาเรนให้กับพระองค์  วันนี้คาเรนตื่นเต้นยินดีที่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้ทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคาเรน

ที่มา:  หนังสือพลังชีวิต