ชีวิต คุณศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า )

 ศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า )

พิธีกรรายการโทรศัพท์ และนางแบบ

             ตอนที่ลอร่ายังเป็นเด็ก ลอร่าดูเหมือนเด็กที่มีความสุขในสายตาของคนทั่วไป แต่ความจริงลึก ๆ ในใจของลอร่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เพราะลอร่าไม่เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นเช่นไร และไม่รู้จักรักตัวเอง บางครั้งลอร่าจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมาก แต่มีบ่อยครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย ลอร่ารักใครไม่เป็น แม้กระทั่งกับคนในครอบครัวของลอร่าเอง แทนที่จะรักบางครั้งลอร่ากลับมีแต่ความโกธรและความขุ่นข้องหมองใจ

            ในวัยเด็กลอร่าโหยหาความรักจากผู้อื่นเสมอ บางครั้งจะพยายามเอาอกเอาใจคนรอบข้างหรือทำอะไรแปลก ๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนรอบตัว มันช่วยให้ลอร่ารู้สึกมีความสุขขั้นมาบ้างเหมือนกัน

            แล้ววันหนึ่งลอร่าก็ได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริง คือวันที่ลอร่าได้ยินเรื่องการให้อภัยของพระเจ้า และตัดสินใจอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในใจของลอร่า เดี๋ยวนี้ลอร่ารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงรักลอร่ามากเพียงใด พระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อลอร่าและเพื่อทุกคน ความรักของพระเยซูเป็นความรักที่มั่นคงและเที่ยงแท้

            ลอร่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่พะองค์นำมาสู่ชีวิตของลอร่า ก่อนหน้านั้นลอร่าเคยมองโลกเป็นสีเทาหม่นหมอง เพราะลอร่ามองมอนด้วยสายตาแห่งความขุ่นข้องหมองใจ แต่เดี๋ยวนี้โลกของลอร่าเป็นสีชมพูที่สดใส เพราะลอร่าเลือกที่จะมองผ่านสายคาแห่งความรักของพระเจ้าทำให้ลอร่าสามารถดำเนินชีวิตทุก ๆ วันด้วยความชื่นชมยินดีและมั่นใจ

            พระเจ้าประทานสิ่งดีให้ลอร่ามากมาย ลอร่าจึงพยายามพัฒนาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุด ขณะเดียวกันลอร่าก็ยอมรับข้อด้อยของตังเองและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยลอร่าปรับปรุงมันให้ดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่ลอร่าขอบคุณพระเจ้าเป็นที่สุดก็คือ พระองค์ทรงประทานกำลังและช่วยให้ลอร่าสามารถให้อภัยผู้อื่นได้ แม้กับผู้ที่เคยทำให้ลอร่าเสียใจ

            ลอร่าเข้าใจดีว่า ความรู้สึกเหมือนถุกทอดทิ้งและไม่มีใครรักนั้นเป็นอย่างไร ลอร่าจึงอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงและยั่งยืนของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่ลอร่าได้รับมาแล้ว