บรรยากาศการประชุม สหกิจคริสเตียนภาคอิสาน

วันที่ 23-24 สค 2010  ณ ศูนย์อบรมสร้าสาวก จ.อุดรธานี   โดยมีการอบรมสัมมนาในด้านไอทีกับงานรับใช้ วิทยากร อ.เรวัฒน์ เทพจักร์  และเทศนาโดย ศจ.ดร.ปรีชา  เจ็งเจริญ  ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย   และศจ.ดร.สุชาติ  พลอยวงค์  รองประธานสหกิจคริสเตียนฯ ได้เทศนาในการประชุมครั้งนี้  มีผู้นำเข้าร่วมกว่า 80 ท่าน