งานถวายพระคัมภีร์อมตธรรมฉบับค้นคว้า (NIV STUDY BIBLE)

งานถวายพระคัมภีร์อมตธรรมฉบับค้นคว้า (NIV STUDY BIBLE)
 
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานถวายพระคัมภีร์อมตธรรมฉบับค้นคว้า
(NIV STUDY BIBLE)

วันเสาร์ที่  27 พ.ย. 2010 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คริสตจักรวัฒนา สุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2010 ได้ที่
องค์การอมตธรรม โทร.02-938-9700-2 หรือ www.biblica.asia
**หมายเหตุ สำหรับท่านที่ได้รับบัตรเชิญกรุณานำบัตรเชิญมาลงทะเบียนหน้างาน
เพื่อรับสิทธิพิเศษ
 

พระคัมภีร์ฉบับค้นคว้าเล่มนี้ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลการค้นคว้าพระคัมภีร์มาไว้ที่ในมือของคุณแล้ว

            คำอธิบายกว่า 20,000 ข้อนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของคณะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้จัดทำพระคัมภีร์ฉบับ New International Version (NIV) เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายบุคลิกลักษณะบุคคล คำอธิบายทางโบราณคดี และคำอธิบายที่สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ บทนำและโครงเรื่องของพระธรรมแต่ละเล่มให้ข้อมูลเบื้องหลังที่จำเป็น นอกจากนี้คำอธิบายยังประกอบด้วยตาราง แผนที่ แผนภาพ และภาพวาดต่างๆ จัดวางอยู่ใกล้เคียงกับเนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ เส้นกาลเวลาและแผนที่สี่สี พิเศษสุดด้วยดัชนีหัวเรื่อง ดัชนีคำอธิบาย และดัชนีแผนที่ เพื่อคุณจะค้นคว้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เนื้อหาครบถ้วนทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในเล่มเดียว

            เป็นเจ้าของพระคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้าในราคาพิเศษก่อนใคร     สำหรับคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน เมื่อสั่งซื้อจำนวน 10 เล่มขึ้นไป ในราคาพิเศษเล่มละ 1,000 บาท (จากราคาปกติเล่มละ 1,800 บาท) ค่าจัดส่ง 300 บาททั่วประเทศ สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พ.ย. 2010 โดยจะจัดส่งสินค้าให้ตั้งแต่วันที่  1 ธ.ค. 2010 เป็นต้นไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่แนบมาด้วย)