แจกพระคัมภีร์ ฉบับคิงเจมส์ มูลค่า800บาทฟรี

ขอเชิญรวมพลังอธิษฐานเพื่อชาติ และร่วมสัมมนาระดมของประทานในงาน
"คริสเตียนไทยร่วมฟื้นฟูประเทศไทย"
29 และ 30 ตุลาคมนี้ ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี

เรียน ท่านศิษยาภิบาล,ผู้นำคริสตจักร หน่วยงาน องค์กรคริสเตียน
นักธุรกิจคริสเตียน นักวิชาชีพ
คริสเตียน และพี่น้องคริสเตียนทุกภาคส่วน ที่รักในพระคริสต์


เนื่องด้วยทางสมาพันธ์นักธุรกิจและนักวิชาชีพคริสเตียน (FCBP)
ได้ตระหนักถึงภาวะความจำเป็นอันเร่งด่วนของประเทศไทย
ที่ทำให้คริสเตียนไทยจำเป็นต้องร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อประเทศไทยและระดมสมองและของประทานกันเพื่อร่วมฟื้นฟูประเทศไทย
จึงได้ร่วมมือจากศิษยาภิบาล และผู้รับใช้พระเจ้าจำนวนมาก จัดงาน
รวมพลังอธิษฐานเพื่อชาติ และร่วมสัมมนาระดมของประทานในงานที่ชื่อว่า
"คริสเตียนไทยร่วมฟื้นฟูประเทศไทย" 29 และ 30 ตุลาคมนี้ ณ
ห้องรอยัลจูบิลี่ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี

งานนี้คณะกรรมการได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุด
และหวังให้เป็นการรวมใจครั้งประวัติศาสตร์ของพี่น้องคริสเตียนไทยทุกท่านอย่างไม่ถือพวกถือคณะ
จึงทุ่มทุนจัดอย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา กำหนดการสังเขปมีดังนี้


ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2010 เวลา 18:00 - 21:30น.
คืนแห่งการนมัสการ&อธิษฐานเพื่อประเทศไทย
และปิดท้ายด้วยการแสดงของวงดนตรีคริสเตียนระดับโลก The
Planetshaker
เชิญร่วมงานฟรี แต่ต้องติดต่อขอรับตั่วก่อนเข้างาน ตั่วมีจำนวนจำกัด
โปรดติดต่อด่วน

(หากต้องการมาเป็นหมู่คณะ และมีปัญหาเรื่องค่าเดินทาง
ทางคณะกรรมการจัดงานยินดีช่วยสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาเรื่องค่าน้ำมันรถ
โปรดติดต่อด่วน)


เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 8:00 - 21:30น. เชิญร่วมงานสัมมนา
คริสเตียนไทยร่วมฟื้นฟูประเทศไทย ค่าลงทะเบียนร่วมงาน 1,500บาท
ต่อท่าน
(ภายในงานสัมมนาจะมี workshop มากกว่า 100
พันธกิจให้ท่านเยี่ยมชมและตลาดนัด "ตะลันต์ เอ็กซ์โป 2010"
เพื่อจะนำไปสู่การร่วมฟื้นฟูประเทศไทยโดย การเสริมสร้างเครือข่าย
การทำความรู้จัก และการทำงานร่วมกับนักธุรกิจและนักวิชาชีพคริสเตียน
รวมทั้งหน่วยงานองค์กรคริสเตียนต่างๆ กว่า 1,000 ท่าน

และร่วมงาน Dinner Talk (โต๊ะจีน)
โดยวิทยากรซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับโลก Mr. Doug Hunter, CEO - The
Fellowship of Companies For Christ International(FCCI),
ฟังคำพยานของนักธุรกิจคริสเตียนระดับโลก Mr. Don Voth, President of
MetroCan ผู้สร้างสนามกีฬาและหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว,
คุณ วิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค,
คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กก.ผจก.ใหญ่ บ.เซ็นทรัลพัฒนา
และ ฟังเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดัง คุณศรัญญ่า และศิลปินท่านอื่นๆ

(พิเศษ: สำหรับ 200 ท่านแรกที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพระคัมภีร์
ฉบับคิงเจมส์ มูลค่า800บาทฟรีเป็นของขวัญ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสามารถขอข้อมูลเพิ่มได้ที่
ศูนย์ประสานงาน: 084-941-9430 087-323-5435
02-692-5036
www.fcbpthai.com; email: fcbpthai@gmail.com


ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

สมาพันธ์นักธุรกิจและนักวิชาชีพคริสเตียน (FCBP)
เป็นการร่วมมือกันของ:
สมาคมนักธุรกิจคริสเตียนไทย(TCBA)
CBMC ประเทศไทย
กลุ่มนักธุรกิจผู้แจกพระคัมภีร์
CEO NETWORK
สมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย (THCF)
กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาคริสเตียนไทย(TCG)
องค์การมหาชลเบลสซิ่ง (MBA)
ชมรมคริสเตียนข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารในประเทศไทย

คณะกรรมการจัดงาน

คุณสมศักดิ์ เทศน์สาลี ประธานสมาพันธ์ฯ
ศจ.สังเวียน ดวงคำ ประธานดำเนินงานเครือข่ายอธิษฐานฯ
ดร.วีระเดช จิตศักดานนท์ องค์การมหาชลเบลสซิ่ง (MBA)
คุณริยงค์ กิตติพล (ไทยฮั้วยางพารา)
คุณสุเมธ เตชะรักพงศ์ (ทองโกรว์กรุ๊ป)
ศจ.สวัสดิ์ พันธนะ คริสตจักรแห่งสันติภาพ
ดร.รังสรรค์ สุกันทา องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์
คุณปิยวัฒน์ พุฒิพิสิฐเชฐ