ขอเชิญท่านเข้าร่วมการนมัสการพระเจ้าด้วยภาษาท่าทาง

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการนมัสการพระเจ้าด้วยภาษาท่าทาง
Come and Praise Him together in Worship Gestures with Dance Workshop

การอบรมจะสอนเกี่ยวกับท่าทางทั่วไปสำหรับการนมัสการพระเจ้า ใช้การแสดงออกด้านการนมัสการอย่างทรงพลังความหมายการใช้ภาษามือ การใช้สัญลักษณ์ และการเคลื่อนไหว

ตัวอย่างการใช้ภาษามือ เช่น นมัสการ, พระเจ้าเดียว, พระเจ้าผู้ทรงสมควร, ความรัก ฯลฯ พร้อมด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวอื่นๆ เช่น แสวงหา, พระพักตร์, เฝ้ามอง, ได้ยิน, สัมผัส, เป็นของ และ ท่าทางอื่นๆ

Workshop ครั้งนี้เหมาะสมกับ
1.ผู้ที่มีใจรักในการนมัสการพระเจ้าโดยการเต้นรำ ทั้งระดับส่วนตัวและระดับพันธกิจ
2.ผู้นำ ศิษยาภิบาลคริสตจักรองค์กร ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจถึงการนมัสการด้วยการใช้ท่าทางต่างๆ
3.ครูรวี ครูคริสตจักรเด็กที่ต้องการเรียนรู้ท่าทางโดยเฉพาะการใช้มือเพื่อนมัสการพระเจ้า สำหรับเด็กๆในคริสตจักร
4.พันธกิจเพื่อการประกาศ การแสดงต่างๆ ที่ปราถนาจะนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ละคร การเคลื่อนไหวเชิงประกาศข่าวประเสริฐ
5.พันธกิจผู้พิการทางหู เพื่อใช้ในการนมัสการได้อย่างสวยงามจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า

This workshop teaches on general gestures of worship to GOD that uses worship to God that uses worshipful expression with meaning hand signing to expanded dance movement.
Worship Gestures like Worship, One GOD, You are Worthy, Love etc with many general words like seek,face,see,hear,touch,sing,belong” and much more!

วิทยากร / Speaker

i8rrg4myE1M4d.jpg อ.แอนนา โรวีนา (Anna Rowena)

ifrQkR8qupTyM.jpg อ.แจคกลิน โกห์ (Jaclyn Goh)

ท่านทั้งสองอยู่ในพันธกิจการเต้นรำเพื่อการ นมัสการยาวนานกว่า 20 ปี อ.แอนนา โรวีนา ชาวสิงคโปร์ ก่อตั้ง Throneroom wings Worship International Ministry ซึ่งเป็นพันธกิจการนมัสการผ่านการเต้นรำเชิงเผยพระวจนะ ด้วยร่างกาย และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แทมโบริน ธงชนิดต่างๆ เป็นต้น ท่านเดินทางไปหลายประเทศเพื่อสอนและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการนมัสการผ่านการเต้นรำในหลากหลายรูปแบบ ส่วน อ. Jaclyn Goh วิทยากรชาวสิงคโปร์เดินทางมาเพื่อสอนWorkshop ครั้งนี้ที่เมืองไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นพระพรและส่งเสริมการนมัสการผ่านท่าทางต่างๆโดยการใช้มือและร่างกายเพื่อยกย่องสรรเสริญพระเจ้า

วัน-เวลา/ Date-Time
วันที่ 1 มีนาคม 2012, เวลา 19.00 น. - 21.00 น.
On March 1st, 2012 at 7.00pm-9.00pm

สถานที่ / Venue
อาคารโรงยิม อนุสสรณ์ 50 ปี รร.มาแตร์เดอี (BTS ชิดลม)
Mater Dei School  BTS Chitlom

การลงทะเบียน / Registration
ค่าลงทะเบียน 250 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณปานแก้ว 086-785-6776 โดยโอนเงินมาที่บัญชีชื่อ คุณชวันลักษณ์ เกรียงปริญญากิจธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ เลขที่บัญชี 197-062380-5

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ lydiathai@hotmail.com หรือ ส่ง SMS มาที่ 089-632-4165

Fee 250 baht. Register with Miss ParnKaew 086-785-6776. Transfer money to A/C Name Chawanlak Kriengparinyakij A/C No. 197-062380-5, Bangkok Bank. Then e-mail your slip to lydiathai@hotmail.com or send SMS back 089-632-4165

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-632-4165
For more information, please contact 089-632-4165

จัดโดย: Throneroom Wings Worship International Ministry
Organized by: Throneroom Wings Worship International Ministry