เตรียมพบกับ โรงเรียนอิสสาคาร์ 3 ในหัวข้อ Arise and Rule “ลุกขึ้นและครอบครอง”

ปี 2012 เป็นปีที่พระเจ้าประสงค์ที่จะสถาปนาการครอบครองของพระองค์ ไม่ว่าจะในชีวิตของเรา ครอบครัว คริสตจักร ประเทศชาติ และโลกนี้ เพราะทรงประสงค์ที่จะรื้อฟื้นโลกนี้ให้เป็นดังน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์

การนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อลูกของพระองค์เต็มใจให้พระองค์ฝึกปรือมือให้แข็งแรง และมีใจกล้าที่จะเผชิญหน้ากับวิญญาณชั่ว จัดการกับอำนาจแห่งความมืด และนำอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้

แท้จริงแล้วผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าเราจะชอบที่จะอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณหรือไม่ก็ตาม เราไม่สามารถเลือกว่าเราจะอยู่ในสงครามหรือไม่ เพราะเราอยู่ในสนามรบของสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่แล้ว แต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นทหารของพระคริสต์แบบไหน เราจะเป็นทหารกล้า ชำนาญในการสู้รบ ทั้งการปกป้องตนเอง และการใช้การสิทธิอำนาจปราบศัตรูให้พ่ายแพ้ หรือเป็นทหารที่ไร้ประสิทธิภาพ ถูกศัตรูลอบทำร้าย พ่ายแพ้ ไม่สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้

โรงเรียนนี้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้เรียนรุ้หัวข้อต่อไปนี้
- ลุกขึ้นเพื่อกษัตริย์
- การต่อสู้ของ สองอาณาจักร
- เป้าหมายของกษัตริย์
- รู้จักกษัตริย์ของเรา
- รู้จักตัวเราเอง           
- รู้จักศัตรูของเรา
- ครอบครองท่ามกลางศัตรู
- ชัยชนะของกษัตริย์ของเรา
- ยุทธศาสตร์ของเรา
- สิทธิอำนาจของเรา
- ผลแห่งชัยชนะของเรา

พระเจ้าพร้อมแล้วที่จะนำการปกครองของพระองค์ลงมา ท่านพร้อมหรือไม่ที่จะเป็นผู้นั้นที่ลุกขึ้นและครอบครองร่วมกับพระองค์

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 เวลา 09.00 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิทซอย 6
**จอดรถได้ที่อาคารแปซิฟิค และนำบัตรจอดรถมาประทับตราได้ที่โต๊ะ รปภ.คริสตจักรใจสมาน

วิทยากร
อ.นิมิต พานิช
อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก)
อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่)

การลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 700 บาท พร้อมคู่มือ อาหารกลางวัน และอาหารว่างทั้งสองวัน
พิเศษ!! ค่าลงทะเบียนพียง 500  บาท เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2012

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยวัดด่านสำโรง บัญชีออมทรัพย์เลขที่  275-211845-2
ชื่อบัญชี นางอานู มัสจิต และ/หรือ นายศุภฤกษ์ สีบุญเรือง และ/หรือ นางเบญจมาส มากสุริวงศ์

กรุณาส่งชื่อ-นามสกุล และสำเนาการโอนเงินมาที่ E-mail: yingucc@gmail.com และนำหลักฐานการโอนเงินมายืนยันในวันสัมมนา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-9493-2004

จัดโดย Glory Ministry Thailand และ คริสตจักรแห่งพระบัญชา www.uccfellowship.com