"คนยามของแผ่นดิน" (Watchmen)

เรียน  ท่านผู้นำคริสตจักรและนักอธิษฐานวิงวอน
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012  ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว โทร. 02-9327248 ถึง 9  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การสัมมนา "คนยามของแผ่นดิน" (Watchmen)  พบกับ Pastor Tom Hess และภรรยา  ผู้ก่อตั้งนิเวศอธิษฐานเยรูซาเล็ม  และผูู้นำการรวมประชาชาติมาอธิษฐานเชื่อมโยงกับอิสราเอลมาเป็นเวลานาน 25 ปี  และผู้เขียนหนังสือขายดี อีกหลายแล่ม  มีอาหารเย็นบริการฟรี เวลา 12.00-12.45 น.
เตรียมใจสู่ All Nations Convocation Jerusalem เร็ว ๆ นี้

นับถือในพระคริสต์

อ. โกสุม ลักขณานุกุล
Dear Church-Leaders and intercessors,
You are warmly invited to our Watchmen's Seminar by Pastor Tom Hess (the founder of Jerusalem House of Prayer and the writers of many books),  under "The Watchmen", on Saturday 12th May 2012, at 10.00-15.00 hrs.  venue: Antioch Ladprao Baptist Church,  lunch is freely provided.  Please contact 081-9193122 for further informatioon.
Yours in His might,
Antioch Ladprao Baptist Church
Antioch Ladprao Baptist Church