ชีวิตมหัศจรรย์ 23 มิ ย 55 โรงแรมเอวาน่าชีวิตมหัศจรรย์ 23 มิ ย 55 โรงแรมเอวาน่า
ฟังคำพยานชีวิตที่พระเจ้าช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์ 
โดย อ.วิชัย  ตรังคสมบัติ   คุณสมภพ ตรีศิริพิศาล

คริสเตียน 1 คนพาคนไม่เชื่อ 1 คน รับฟังคำพยานชีวิต แะแบ่งปันพระพร


วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555  เวลา 13.00-16.00  ร่วมรับประทานอาหารเวลา 12.00 น.

สอบถาม 02-763-2900 ต่อ 0125 คุณจอย

มีข่าวสารติดต่อ thaic7@gmail.com


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 23:13 น.)