คริสตจักรเฟรนด์ชิพ จัด ฟื้นฟูเตรียมคริสตจักรที่มีชีวิตที่สดใหม่

ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมรับพระพร โดย นักเทศน์ที่พระเจ้าเจิม เพื่อการท้าทายคริสตจักรให้ตื่นตัวเรื่อง การพัฒนาของประทาน และคริสตจักรที่มีชีวิตที่แท้ริง ศจ.เดวิด ไชท์ และ อ.แอนนา เกาส์ จาก เมริกา

29 มิถุนายน 2012 เวลา 19.00-21.30 น. ฟื้นฟูเตรียมคริสตจักรที่มีชีวิตที่สดใหม่

30 มิถุนายน 2012 เวลา 9.30-12.30. สัมมนา พลิกฟื้นการนมัสการที่สดใหม่

1 กรกฏาคม 2012 เวลา 19.00-21.30 ฟื้นฟูคริสตจักรที่มีชีวิตสดใหม่

3-6 กรกฎาคม 2012 เวลา 9.30-12.30    โรงเรียน "ของประทาน 5 อย่างที่จำเป็นต่อคริสตจักร และการพัฒนาของประทาน"

ที่ คริสตจักรเฟรนด์ชิพ
ถ.คู้บอน ซ.27 (รามอินทรา กม 8)
โทร 081-9092805 , 0802130542 ฟรี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 17:07 น.)