คริสตจักรไทยในสิงคโปร์ 7 แห่ง ร่วมจัดค่ายประจำปี2012

คริสตจักรไทยในสิงคโปร์ 7 แห่ง ร่วมจัดค่ายประจำปี2012
ชื่อ ยุคสุดท้าย...จงเฝ้าระวัง (WATCH OUT)

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมงานค่ายในครั้งนี้เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ

วิทยากรประจำค่ายปีนี้ คือ ศจ.ดร ธงชัย ประดับชานุรัตน์

จัดร่วมกันที่ คริสตจักรทรีนิตี้ สิงคโปร์
ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2012

ขออธิษฐานเผื่อคริสจักรไทยในสิงคโปร์ทั้ง 7 แห่ง;
1.คจ.เชนลี
2.คจ.ทรีนิตี้
3.คจ.ทรูเวย์
4.คจ.บ้านข่าวดี
5.คจ.สันติภาพ
6.คจ.ไทยพระคุณ
7.คจ.วิคตอรี่