สัมมนาทวีคูณแบบ Komimul 28-30 มค 2013

คริสตจักรสนใจจะส่งผู้นำ หรือหัวหน้ากลุ่มเซลล์มารับการฝึกในสัมมนาครั้งขอรีบติดต่อ ณ เวลานี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน เราสามารถรับสมัครได้ประมาณ 50 คน เนื่องด้วยสถานที่คับแคบ และผู้จัดสัมมนาต้องการคุณภาพจริงๆ เชื่อมั่นว่าสัมมนาครั้งนี้จะช่วยคริสตจักรที่ต้องการเห็นคริสตจักรทวีคูณผ่านทางหลักการของ Komimul
คือ


-Koinonia Principle
-Mission Princtice
-Multiplication Applicationศจ.คัง ชุน ลี ท่านได้เป็นวิทยากรที่เคยผ่านการทำเซลล์มามากมาย เป็นศิษยาภิบาลก็หลายปี แต่ท่านก็เห็นปัญหาเซลล์ไม่เกิดเท่าที่ควร ได้พบเห็นปัญหาเดิมๆ ต่อมาท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าควรจะทำอย่างไรดี และได้พบเคล็ดลับของการขยายพันธกิจ การเพิ่มพูนสมาชิกที่เกิดผลอย่างรวดเร็วผ่านหลักการบนพื้นฐานพระวจนะ ท่านจึงได้จัดอบรมและสร้างผู้นำหลายรุ่นในเกาหลีใต้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา และได้มีส่วนสำคัญที่ทำให้คริสตจักรในเกาหลีใต้จำนวนมากเกิดการฟื้นฟูและสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยยึดหลักการง่ายๆของ Komimul ซึ่งผู้นำทุกระดับสามารถทำได้ และมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้คริสตจักรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

การสัมมนาจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 09.00น. ไปจนถึงกลางคืนเวลา 20.30น. และไปเสร็จสิ้นในวันที่ 30มกราคม 2013 เวลา 20.30น.


สนใจติดต่อสมัครเข้าร่วมสัมมนาที่ 087-3340769 อ.เรวัฒน์ เทพจักร์


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 09:23 น.)