10 เยาวชนไทย ร่วมชิงชัยกีฬาสแต็คโลก

10 เยาวชนไทย ร่วมชิงชัยกีฬาสแต็คโลก  เมษายน นี้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของนักกีฬาสแต็คทีมชาติไทยทั้ง 10 คน

ได้จากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) 0 2690 6334

www.wssathailand.com

และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งแรงใจแก่ทัพนักกีฬาไทย


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทย