รถไฟฟ้าใต้ดินปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารรายเดือนรถไฟฟ้าใต้ดินปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารรายเดือน จาก 1,200 เป็น 1,400 บาท เริ่ม 3 ก.ค. 55 เป็นต้นไป...

พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT เปิดเผยว่า บริษัท BMCL จัดช่วงเวลาพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระของประชาชน จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยคงอัตราค่าโดยสารเดิม ราคา 15-40 บาท สำหรับเหรียญโดยสาร/บัตร เติมเงิน ประเภทบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 3 ก.ค. 2555 ถึง 2 ต.ค.2555 ส่วนบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และนักเรียนนักศึกษา จะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 2 ก.ค. 2557 ทั้งนี้ ทางบริษัท BMCL ยังคงให้ส่วนลด 50% สำหรับเด็กและผู้สูงอายุไว้เช่นเดิม อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป บัตรโดยสารประเภท 30 วัน (30-Day Pass) ไม่จำกัดเที่ยว/ระยะทางจะมีการปรับราคาเป็น 1,400 บาท จากเดิม 1,200 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารใหม่

พล.ต.ชาติชายกล่าวว่า สำหรับบัตรโดยสารประเภท 1 วัน และ 3 วัน บริษัท BMCL ไม่มีการปรับขึ้นยังคงราคาเดิมที่ 120 และ 230 บาท ตามลำดับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์ 0-2624-5200 หรือ www.bangkokmetro.co.th, Facebook.com/ BMCL.MRT, Twitter.com/MRT_BMCL และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี.

http://www.bangkokmetro.co.th/ticket.aspx?Lang=Th&Menu=13

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2012 เวลา 22:08 น.)