เรือ LOGOS HOPE เยือนกรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดการมาเยือนประเทศไทย เลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านในจดหมายที่แนบมาครับ
พระเจ้าอวยพรครับ

วันที่ 4 – 28 ตุลาคม 2012

เรียน ท่านศิษยาภิบาล / ผู้นำกลุ่มคริสเตียน

สวัสดีท่านที่รักในพระคริสต์  นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมาเยือนกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกของเรือ  MV LOGOS HOPE และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้

 

ฝ่ายคณะผู้นำของเรือ Logos Hope ได้ส่งทีมประสานงาน Line-Up (เพื่อเตรียมงานล่วงหน้า) ซึ่งเป็นทีม 4 คน  เพื่อประสานงานและเตรียมงานฝ่ายต่างๆ ในการมาเยือนของเรือ ณ กรุงเทพฯ ท่าเรือ คลองเตย โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

Norma Hernandez (Mexico)    หัวหน้าทีม  รับผิดชอบฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์

Madeleine Paulsson (Sweden)  รับผิดชอบฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมลงพื้นที่

Jongmin Lee (South Korea)   รับผิดชอบฝ่ายเอกสารการขออนุญาต ผู้สนับสนุน และการเงิน

Yuttakorn Kriengparinyakij (Thailand) รับผิดชอบฝ่ายโปรแกรมบนเรือ จัดหาอาสาสมัคร และผู้แปลภาษา ขึ้นไปช่วยภายในเรือ

 

เรือ Logos Hope เป็นเรือเดินสมุทรลำใหม่ล่าสุดของเรือพันธกิจ GBA Ships  มีต้นกำเนิดมาจากเรือขนส่งรถยนต์ข้ามฝากจากฝั่งเดนมาร์กไปยังหมู่เกาะ Faroe Islands  เรือ Logos Hope ได้ถูกซื้อโดยองค์กร GBA Ships ในปี 2005 และปรับสภาพให้เป็นเรือร้านหนังสือลอยน้ำ  โดยเริ่มเปิดให้บริการในปี 2008  ขณะนี้เรือได้เดินทางไปรอบโลกด้วยยึดมั่นในจุดมุ่งหมายของการนำ ความรู้ ความช่วยเหลือ และความหวังใจ สู่คนทั่วโลก

 

เรือ Logos Hope มีจำนวนอาสาสมัครรับใช้บนเรือกว่า 400 คน จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก  และยังเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจนานาชาติขององค์กร Operation Mobilization (OM) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ที่ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายสังกัดในคริสต์ศาสนา และขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครผู้รับใช้ซึ่งรักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า  ด้านล่างเป็นรายละเอียดการทำพันธกิจของเรือ Logos Hope  ซึ่งเรามีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมงานกับท่านในระหว่างเวลาที่เรือมาเยือนกรุงเทพฯ  เพื่อขยายแผ่นดินแห่งพระสิริของพระเจ้า

 

 

1. พันธกิจร้านหนังสือลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (The Experience Deck)

เรือ Logos Hope นับเป็นเรือที่มีร้านหนังสือลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งคล้ายกับเรือ Doulos โดยเรือ Logos Hope นั้นมีจำนวนหนังสือไว้จัดจำหน่ายมากกว่า 5,000 เรื่อง ประกอบไปด้วยประเภทหนังสือสำหรับเด็ก หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา (วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) หนังสือนิยาย ตำราทำอาหาร หนังสือเกี่ยวกับกีฬา หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือสำหรับครอบครัว รวมทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์ และหนังสือสำหรับคริสเตียนอีกมากมาย  โดยร้านหนังสือบนเรือนั้นจะเปิดให้บริการทุก

วันสำหรับสาธารณะชนทั่วไปที่สนใจเข้าเยี่ยมชม  ทั้งนี้เราเล็งเห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความต้องการด้านความรู้การศึกษาของผู้คนในแต่ละประเทศทั่วโลก

 

2. การประชุมอบรม และสัมมนา (CONFERENCES AND SEMINARS ON BOARD)

บนเรือ Logos Hope นั้น จัดให้มีการประชุมอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ หลักๆ 2 ประเภท ซึ่งการอบรมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมฟังการอบรมได้ถึง 350 คนต่อการประชุมแต่ละครั้ง ระหว่างที่เรือจอดเทียบท่า เราพยายามที่จะจัดให้มีการสัมมนา และกิจกรรมทั้งบนเรือและในพื้นที่ทั่วกรุงเทพสำหรับผู้เชื่อและผู้ที่ยังไม่เชื่ออีกด้วย ความหลากหลายของรายการต่างๆ สำหรับกลุ่มวัยรุ่นอนุชนและกลุ่มผู้ใหญ่จะถูกรวมเข้าด้วยกัน มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงการช่วยชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ซึ่งในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่านั้น จะมีบัตรพร้อมจำหน่ายอยู่ที่ทีมประสานงานโครงการ (line up team) ให้ท่านติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

 

3. เรียนรู้การสร้างสาวกแบบเจาะลึก (“DEEP” DISCIPLESHIP PROGRAM)

(DEEP Program – Discipleship, Exposure to Missions, Express His Love, Practical work)

เป็นโอกาสดีที่สมาชิกในคริสตจักรของท่าน (อายุ 18 -35 ปี) จะได้ทำงานอาสาสมัครร่วมกับลูกเรือต่างชาติบนเรือ และเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมการสร้างสาวก  ผู้เข้าร่วมอบรมนี้จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และมีการรับจำนวนจำกัด  3 คน  ต่อคริสตจักร เราจึงหนุนใจให้คริสตจักรของท่านส่งผู้ที่ท่านเล็งเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถเข้าร่วมได้  หากว่าสมาชิกของท่านที่ต้องการเข้าร่วมมีมากกว่า 5 คน  เราจะจัดให้อยู่ในรายชื่อสำรองเพื่อพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้เราเปิดรับอาสาสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง วันที่ 4 กันยายน 2012

ผู้สนใจกรุณาติดต่อคุณจิมมี่  Yuttakorn Kriengparinyakij (089 790 9087, Jimmy.Rain@gbaships.org)

 

4. ทีมพันธกิจลงพื้นที่ (LOGOS HOPE MINISTRY TEAMS)

a)       นมัสการวันอาทิตย์: เราจะมีทีมที่จะลงพื้นที่คริสตจักรประมาณ 5 ทีม ประกอบด้วยทีมละ 3-4 คน เพื่อออกไปประกาศพระกิตติคุณ แบ่งปัน สามัคคีธรรม และหนุนใจพี่น้องในคริสตจักรของท่าน แต่ละทีมสามารถแบ่งปันคำพยานชีวิต พร้อมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับพันธกิจเรือ Logos Hope

b)      พันธกิจวันต่อวัน: ทีมพันธกิจจากเรือจะถูกส่งออกไปทำพันธกิจทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อไปร่วมดำเนินงานด้านพันธกิจกับคริสตจักรท้องถิ่น องค์กรและหน่วยงานนั้นๆ (เช่น การประชุมอธิษฐาน การประชุมกล่มอนุชน ฯลฯ) ซึ่งทีมเหล่านี้จะออกทำพันธกิจด้านการออกประกาศด้วย (เช่น พันธกิจเด็ก  การให้บริการตรวจรักษาโรค พันธกิจในเรือนจำ การเยือนโรงเรียนต่างๆ และการสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ )

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ท่านมองเห็นภาพรวมในการร่วมทำพันธกิจด้วยกันมากขึ้น โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีหรือข้อสงสัยใดๆ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบสนองการตอบรับจากท่าน  พร้อมทั้งยินดีจะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพันธกิจเรือ Logos Hope ที่คริสตจักรของท่านในการนมัสการวันอาทิตย์ หรือ กิจกรรมของคริสตจักรในช่วงเวลาอื่นๆ (เช่น การประชุมอธิษฐาน, การประชุมกลุ่มอนุชน, การประชุมกลุ่มผู้ปกครอง ฯลฯ)

เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับท่านในการขยายแผ่นดินแห่งพระสิริของพระเจ้าร่วมกัน

 

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแก่พันธกิจของท่าน และขอแสดงความนับถือในพระคริสต์

Madeleine Paulsson

อีเมลล์ : Madeleine.Paulsson@gbaships.org

โทรศัพท์ : 080 452 1462

ผู้ประสานงานโครงการ

เรือ Logos Hope เยือนกรุงเทพฯ วันที่ 4-28 ตุลาคม 2012

อีเมลล์ : logoshope.Bangkok@gbaships.org

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 09:23 น.)