เรือโลโกสโฮป เลื่อนการมาเยือนประเทศไทย ไปในเดือนกุมภาพันธ์

กำหนดการมาเยือนประเทศไทย    เลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์13

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 เวลา 09:27 น.)