“พระเจ้ากับวิทยาศาสตร์”

เชิญและชวนพี่น้องผองเพื่อนที่สนใจร่วมรับฟัง

สัมมนาพิเศษหัวข้อ God and Scince “พระเจ้ากับวิทยาศาสตร์”

โดย ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฏฐะ

พฤหัสฯ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง 208 ตึกมหิตลาธิเบศร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย กลุ่มคริสเตียนจุฬาฯ สอบถาม พีซ : 089-692-7221

 

ร่วมเผยแพร่ เชิญชวน พี่น้องผองเพื่อน ที่ฝากไว้ในคำอธิษฐาน นำความรักและสันติสุขแท้ที่สัมผัสได้จริง

ส่งต่อสู่ผู้คนที่ถูกเลือกสรรมาเพื่อรับความจริงและข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของผู้รับใช้ที่พระเจ้าใช้

โดยผู้เชื่อทุกคนที่ได้เชื่อฟังทำตาม...

 

มหาบัญชาจากพระเยซูสำหรับผู้เชื่อทุกคน

มธ.28:19-20 ...เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค

 

พระเจ้ากำหนดเส้นทางที่จะเดินและคนที่จะใช้เพื่องานของพระองค์จะสำเร็จผ่านชีวิตที่เชื่อฟัง

 

1 คร. 3:6-7 ข้าพเจ้า​ปลูก อปอล​โลรด​น้ำ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​เติบโต​

เพราะ​ฉะนั้น​คน​ที่​ปลูก​และ​คน​ที่​รด​น้ำ​ไม่​สำคัญ​อะไร แต่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​โปรด​ให้​เติบโต​นั้น​ต่างหาก​ที่​สำคัญ​

 

ขอบคุณทุกการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และส่งต่ออย่างไม่จำกัด

ขอพระเจ้าอวยพร

CED

 

หนังสือ พระเจ้ากับวิทยาศาสตร์ จาก 100.- พิเศษ 90.-

 

CED’s Christmas Promotion 2012 ตั้งแต่ 5 พย. – 14 ธค. 2012

สอบถามรายการหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติม

ติดต่อ CED ได้ที่ email : ced@cedthai.org

เว็ปไซด์ : www.cedthai.com (มีหนังสือสนพ.อื่นด้วย) , www.cedthai.org (หนังสือ CED)

Facebook : https://www.facebook.com/ced.thai

โทร. 02-286-1067-8 ,082-024-8760