พิธีมอบถวายอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักร /เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กย.2010

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ 9/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
มีแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกคจ.ต่างๆทั่วประเทศ มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
เป็นจำนวนมาก ประมาณ 2 พันคน และยังได้รับเกียรติจากท่าน อมรพันธุ์ นิมานันท์
ผู้ ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ มากล่าวแสดงความยินดี และท่าน Dean Tidwell ผู้แทนท่านกลศุลใหญ่แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ณนครเชียงใหม่ ก็มาร่วมในพิธี งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารหลังนี้ประมาณ 46,500,000 บาท เป็นอาคารสูง 6 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องประชุม
และห้องทำงานของหน่วยงานฝ่ายต่างๆของสภาใน จ.เชียงใหม่ หลังจากพิธีเปิดเสร็จแล้ว
มีการชมการแสดงต่างๆจากคจ.จากประเทศไต้หวัน โดยคณะมิชชั่น PCT จากเด็กๆในโรงเรียน
สถาบัน นิเทศสัมพันธ์ (CCI )และอื่นๆอีกมากมาย ทานอาหารเย็นจากซุ้มต่างๆมากมายทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ของผู้มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างน่าประทับใจภาค 13 นำสิ่งของมาจำหน่ายหารายได้
เริ่มนมัสการพระเจ้า

อศจ.มาริสา นิลกุล นำนมัสการพระเจ้า

ผป.ดร.บรรจง รองประธานสภาฯ อธิษฐานของการทรงนำ

วงดุริยางค์โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย บรรเลงเพลง

นักศึกษาพระคริสตธรรมแมคกิลวารี ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า

มน.ชูศักดิ์ เหรัญญิกสภาฯ กล่าวรายงานการก่อสร้าง

ประธานสภาฯ กล่าวรับมอบอาคารฯ

ท่านอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี

ศจ.สยาม อธิษฐานมอบถวายอาคารฯ

กดเปิดผ้าแพรคลุมป้าย

ตัดริบบิ้นเปิดประตูเข้าสู่อาคาร

 

ร้านหนังสือสุริยบรรณเปิดบริการชั้น 1


รายงานโดย ศจ.อาสกรณ์ นาปัง
http://www.wangtham.org

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2010 เวลา 12:14 น.)