แนะนำโปรแกรม Super Mp3 Recorder Professional บันทึกเสียง

แนะนำโปรแกรม Super Mp3 Recorder Professional บันทึกเสียง เพื่อร่วมออนแอร์วิทยุอินเตอร์เน็ตโนอาห์ ที่เว็บ www.thainoah999.com เพื่อประชาสัมพันธ์งานพันธกิจต่าง ๆ และร่วมหนุนใจเพื่อน ๆน้อง ๆที่จะเข้าค่ายยุวสาวก 4 ที่จะมีขึ้นกลางเดือนเมษายน นี้ด้วย

และขอเชิญชวน ทุกท่าน ใช้โปรแกรมฯนี้บันทึกเสียงกับคอมฯ เป็น mp3 bit 128-24 ก็ได้ ส่งมาให้ผม สมชาย ทองเล็ก  e-mail: thainoah999@hotmail.com  และจะนำมาเปิดวิทยุออนไลน์ ผ่านเว็บศูนย์โนอาห์ เวลา 19.00 น.-21.00 น.ทุกวัน (นับแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้ จนถึง 10 เม.ย. 2011) ในเรื่องรณรงค์ และเพื่อตัวเข้าสู่ค่ายยุวสาวก 4 ที่จะถึงนี้ (11-15 เม.ย.2011 ณ คริสตจักรบ้านปรารถนา ศรีราชา ชลบุรี)

และหากท่านใด สอบถามวิธีการใช้งาน สามารถสอบถามได้ ที่ สมชาย โทรฯ 086-1408984