สคท. อีสานได้มีการประชุมสามัคคีธรรมประจำปี

ใน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2011 สคท. อีสานได้มีการประชุมสามัคคีธรรมประจำปี เพื่อเสริมสร้างหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกัน และในปีนี้คณะกรรมการได้ใช้สถานที่ “ค่ายภูเขาภูเขาโมรียาห์” เป็นที่ประชุม แม้นถนนหนทางขึ้นไปยังค่อนข้างจะลำบาก หายาก แต่สภาพถนนทางก็ยังดีกว่าสมัยของท่านอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อของเรานำเอา บุตรชายสุดที่รักคืออิสอัคขึ้นไปถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระเจ้า และที่นั่นกลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์และเลื่องลือไปสุดปลายแผ่นดินโลก นั่นคือพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์กลายเป็นคำขวัญที่คริสเตียนชื่นชอบติดปากติด ใจ “เยโฮวาห์ยีเรห์” แม้แต่นักประพันธ์เพลงคริสเตียนก็ได้รับแรงบันดาลใจให้ประพันธ์บทเพลงนี้ ขึ้น และขับร้องกันอย่างครึกครื้น เราได้รับการต้อนรับจาก ผอ.ค่ายอย่างอบอุ่น คือ ศจ.ทัศนพงศ์ ล. สุวรัตน์ ท่านได้เล่าถึงการอัศจรรย์เกี่ยวกับสถานที่นี้ ปัจจุบันบนเนื้อที่ร้อยกว่าไรได้ทำการเกษตรแบบพอเพียง มีคริสตจักรดาราลัย มีสถานีวิทยุชุมชนบนภูเขาลูกนี้ พระเจ้าทรงอวยพระพรพวกเรามากโดยทรงประทานอากาศที่เย็นสบายชนิดที่ว่า อิสราเอลเป็นแบบไหนแบบนั้น เฉพาะสองวันที่เรามีการประชุมที่นั่นครับ


ผู้ นำตัวแทนคริสตจักรในอีสานหลายแห่งเดินทางถึงสถานที่ก่อนเที่ยงวัน เราเริ่มรับประทานอาหารเที่ยงแล้วติดเครื่องร่ายยาวชนิด นอนสต๊อปไปถึงห้าโมงเย็น โดย ศจ.วิโรจน์ ขวานทอง ได้อัญเชิญพระธรรมสดุดีบทที่ 133 กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้นำทุกท่าน  วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมมาอย่างโชกโชนที่ทางภาค อีสานได้รับเกียรติเรียนเชิญท่านมาแบ่งปันพระพร คือ ผศ.ดร. ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ อดีตเจ้าฟ่อมาเฟียแห่งสวนจตุจักร ตาม ดร.โรแลนโด้ จากฟิลิปปินส์ มิชชั่นนารีย้อนยุคเย็บเต๊นท์ดังเปาโล โดยมี ศจ.ทัศนพงศ์ เป็นวิทยากรร่วมและผู้ล่าม จุดประสงค์ที่ต้องการจุดประกายในการประชุมครั้งนี้ คือ “อีสานโมเดล” ทำอย่างไรที่จะเห็นคริสตจักรในภาคอีสาน สามารถเลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน ในภาคกลางคืนมีพี้น้องคริสตจักรดาราลัยเข้าร่วมรับพระพรด้วย ดร.ทองอินทร์ สุทธหลง ได้แบ่งปันพระพรและอาจารย์อภิชัย บรรเจิดพร และเสริมท้ายรายการ


ใน วันรุ่งขึ้น ศจ.ดร. วัลลภา วิศวสุขมงคนและทีมได้สัมมนาหัวข้อ “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่ประชุมครึกครื้นเพลิดเพลินกับการเรียนเป็นอย่างมาก ในช่วงแยกกลุ่มวิทยากรได้ให้แต่ละกลุ่มไปออกแบบการสร้างคริสตจักรของตนเองมา โดยให้อุปกรณ์หลอดดื่มน้ำชาคนละหลอด บางกลุ่มได้ใช้จินตนาการในการสร้างรูปแบบของคริสตจักรตามที่ตนต้องการ และท่านได้สรุปบทเรียนประยุคต์เอามาใช้เกี่ยวกับการรับใช้ของพวกเรา นับว่าเป็นพระพรและทำให้ผู้นำต้องใช้สมองความคิดของตนเอง ทุกคนมีส่วนไม่ใช่รับใช้ตามใบสั่ง ไม่เป็นตัวของตัวเอง  บางคริสตจักรดูรูปร่างภายนอกสวยงามแต่พื้นฐานไม่ดีก็โยกเยกโยเยตามกาลเวลา ที่ประชุมรู้สึกประทับใจในบทเรียนนี้มาก และเชื่อว่าจะนำไปพัฒนาในการรับใช้ต่อไปใน คาบสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดการประชุมสามัคคีธรรมประจำปี สคท.อีสาน เราได้จัดให้มีรายการ “คุยกับกรรมการอำนวยการ/สคท.อีสาน” โดยได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมที่มีข้อข้องใจถามไถ่เกี่ยวกับความเป็นไปปัญหา ต่างๆ ในคริสตจักรในองค์กร องค์การ ซึ่งเราได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด โดยมี ศจ.วิโรจน์ ขวานทอง ประสาน สคท.อีสาน เป็นผู้นำและได้เรียนเชิญคณะกรรมการ สคท.อีสาน และกรรมการอำนวยการ สคท. อันมี ศจ.ดร.บรรจบ กุสาวดี ศจ.ดร. สุชาติ พลอยวงศ์ ขึ้นร่วมเสวนาตอบคำถามด้วย การประชุมถามไถ่เป็นแบบสร้างสรรค์ และให้ผู้นำรู้ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้นำได้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน และเราได้ขอร้องให้พวกเขาทั้งหลายมีส่วนอธิษฐานเผื่อ สคท. โดยรวม เราปิดท้ายด้วยอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและอาหารเที่ยงที่ทางเม่ครัวจัด เตรียมให้ การประชุมครั้งนี้จบลงด้วยพระพรและความประทับใจของทุกคน


รายงานและเรียบเรียง โดย ศาสนาจารย์ วิโรจน์  ขวานทอง
ประธาน สหกิจคริสเตียนภาคอีสาน (กปสฉน)