การประชุมใหญ่ศิษยาภิบาลทั่วประเทศ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ 12-15 มีนาคม 2012 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่