ขอแสดงความยินดีกับศาสนาจารย์ใหม่ของสภาคริสตจักร

เว็บไทยคริสเตียนขอร่วมแสดงความยินดีกับศจ.ทุกๆ ท่าน  ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในการรับใช้สืบไป