เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 10

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 10
จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภายหลังจากการลาออกก่อนหมดวาระของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกำหนดเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 25 มกราคม ปีเดียวกัน

ลำดับหมายเลขที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
หมายเลข     
1     นายวิละ อุดม         
2     นายวรัญชัย โชคชนะ     ผู้สมัครอิสระ     
3     ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ     ผู้สมัครอิสระ     
4     นายโสภณ พรโชคชัย         
5     นายสมิทธ สมิทธินันท์         
6     นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง         
7     นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์         
8     นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล         
9     พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ     พรรคเพื่อไทย     
10   นายโฆสิต สุวินิจจิต     ผู้สมัครอิสระ     
11   พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส     ผู้สมัครอิสระ     
12   นายจงจิตร์ หิรัญลาภ         
13   นายวศิน ภิรมย์         
14   นายประทีป วัชรโชคเกษม         
15   นายจำรัส อินทุมาร         
16   ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร     ประชาธิปัตย์