ช่วยพี่น้องกระเหรี่ยง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 8 เมษายน 2013ช่วยพี่น้องกระเหรี่ยง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน  8 เมษายน 2013   
ขอบคุณเพื่อนๆที่ไปร่วมกันในการทำงานครั้งนี้ รวมถึงพี่น้องทุกท่านที่ถวายเงินมาสมทบ จึงทำให้งานเสร็จด้วยดี ขอบคุณพระเจ้า