เด็ก4 เท้า เกิดมามีอะไรที่มากเกินกว่ามนุษย์ทั่วไป แต่ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้


เด็กน้อยชาวอินเดีย ผู้เกิดมาในสภาพที่แปลกจากเด็กๆทั่วไป มีขาเพิ่มอีกสองขา และมืออีกสองมือ  แม้จะดูไม่สะดวกนักกับชีวิตเช่นนี้  แต่เธอก็อดทนจนกระทั่งเติบโตขึ้น  เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน   ดังนั้นในชีวิตของพี่น้องอาจจะมีหลายอย่างที่ไม่ได้ดังใจ  ก็ขอให้สำนึกในพระคุณพระเจ้าเถิด  เราเกิดมาแล้วมีร่างกายครบสมบูรณ์แบบแล้วก็อย่าลืมถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า   ใช้ชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างมีคุณค่า  ทำอะไรๆเพื่อพระเจ้าเถอะ  อย่ามัวแต่นั่งลงสงสารตัวเองอยู่เลย