สมาคมพระคริสตธรรมไทย เปิดรับสมัครบุคคลากร

สมาคมพระคริสตธรรมไทย เปิดรับสมัครบุคคลากร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจแห่งการกระจายพระวจนะ  หากคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และรักในงานรับใช้พระเจ้าขอเชิญสมัครเพื่อร่วมงานในสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ในตำแหน่งงานต่อไปนี้

1.  พนักงานการเงินและบัญชี       1  อัตรา

2.  พนักงานขาย                         2  อัตรา

3.  พนักงานประชาสัมพันธ์          1  อัตรา

 

สนใจสอบถามหรือสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล (คุณบุญญิสา  ขาวฉลวยดี)  หรือติดต่อ E-mail : boonyesa@thaibible.or.th เพื่อส่งจดหมายสมัครงานและประวัติโดยย่อ