เป็นศิษยาภิบาล โดนทั้งขึ้น ทั้งล่อง

ตอน >>> เป็นศิษยาภิบาล โดนทั้งขึ้น ทั้งล่อง 
โดย  :  ซุนโร

ตกลงจะเอาอย่างไงก็นแน่?  .........  เสียงระบายของศิษยาภิบาล 
อยู่ในสำนักงานก็หาว่าไม่ออกไปทำอะไร  วันๆอยู่แต่ในออฟพิศ  
พอออกไปเยี่ยมเยียน ก็หาว่าไปไหนไม่เห็นมาทำงาน    โทรติดต่อสำนักงานก็ไม่เห็นมีใครรับโทรศัพท์...

ภรรยาพูดหนุนใจสมาชิก ใครมีปัญหาก็เข้าไปสมาน  ก็หาว่าภรรยาศิษยาภิบาลพูดมาก ยุ่งเสียงทุกอย่าง
แต่พอภรรยาศิษยาภิบาลไม่พูด ไม่เข้าหาคน  ก็หาว่าภรรยาศิษยาภิบาลมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดี 

เทศนาสั้นก็หาว่า ศิษยาภิบาลไม่เอาใจใส่ในการเทศนาสั่งสอน  เทศนาไม่สมกับเงินเดือน
วันดีคืนดี  ศิษยาภิบาลเทศนายาวๆ   ก็หันไปมองดูนาฬิกา และก็บ่นว่ามันจะพูดอะไรกันนักกันหนาวะ....

เกิดเป็น ศบ. ก็ต้องทนให้เขาด่า 
ในสวรรค์บำเหน็จคงจะมีมากมายแหละครับท่าน.......

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 22:52 น.)