ศรัทธาของ 2 ศาสนาในประเทศไทย

นิติภูมิ นวรัตน์ เปิดใจศรัทธา 2ศาสนาในไทย
ศรัทธาของ 2 ศาสนาในประเทศไทย
[ นสพ. ไทยรัฐ คอลัมภ์ เปิดฟ้าส่องโลก11 มี.ค. 51 - 16:53 โดย นิติภูมิ นวรัตน์]

เฮนรี มาดาวา ลืมตามาดูโลกที่สาธารณรัฐซิมบับเว ทวีปแอฟริกา ต่อมาได้ทุนไปศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์การบินที่กรุงคีฟ สาธารณรัฐอูเครน สหภาพโซเวียต เมื่อโซเวียต อันยิ่งใหญ่ล่มสลาย ผู้คนที่เป็นคอมมิวนิสต์มานานกว่า 70 ปี ก็เริ่มมีการแสวงหาที่พึ่งทางใจ ศาสนาทั้งเก่าใหม่เริ่มอุบัติขึ้นในอดีตดินแดนสหภาพโซเวียต

นายมาดาวาเล่าว่า พระเจ้าตรัสกับท่านถึงการตั้งคริสตจักรที่มีความเข้มแข็ง และเป็นคริสตจักร สำหรับผู้คนชนทุกชั้น หลังจากที่โซเวียตล่มได้ครบ 1 ปี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2535 นายมาดาวากับเพื่อนอีก 5 คน ก็เริ่มตั้งคริสตจักรวิกตอรี ซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้คริสตจักร วิกตอรีมีสมาชิกมากกว่า 6 พันคน

ความเป็นคอมมิวนิสต์มายาวนาน ทำให้องค์ความรู้ด้านศาสนาเกือบสูญไปในสหภาพโซเวียต นายมาดาวาจึงเริ่มตระเวนไปในตรอกซอกมุมต่างๆของประเทศ เพื่อรื้อฟื้นเรื่องราวของพระเจ้า การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเยียวยารักษาโรคการขับวิญญาณชั่วร้ายให้ออกไป จากร่างกายมนุษย์และจากสถานที่ต่างๆ ฯลฯ

งานด้านศาสนาของนายมาดาวาเจริญก้าวหน้ามาก จากอูเครนและประเทศใกล้เคียง คริสตจักรวิกตอรีขยับขยายออกไปอีกมากมายอีกกว่า 30 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์ ปากีสถาน เอธิโอเปีย ฯลฯ แม้แต่ในประเทศไทย นายมาดาวาก็เคยเดินทางเข้ามา ประกาศข่าวอันประเสริฐแล้วถึง 2 ครั้ง

ที่น่าประหลาดใจมากก็คือ แดนดินถิ่นที่นายมาดาวาตระเวนไป ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้น จำนวนไม่น้อยเป็นประเทศอิสลาม โดยเฉพาะประเทศต่างๆทางตะวันออกกลาง เมื่องานกระจายขยายขึ้น นายมาดาวาก็พัฒนาผู้นำและศิษยาภิบาลรุ่นใหม่เพื่อไปดำเนินงาน ของคริสเตียนให้ขยายครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดบุรีรัมย์ของไทยประกอบไปด้วย 189 ตำบล กับอีก 2,327 หมู่บ้าน ขณะนี้มี 32 ตำบลที่มีคริสตจักรแล้ว พี่น้องคริสเตียนบุรีรัมย์ 32 ตำบลร่วมใจกันเชิญนายมาดาวา ให้เดินทางมางานประกาศข่าวใหญ่อันประเสริฐที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. ของวันที่ 21-23 มีนาคม คาดว่าจะมีผู้มารับข่าวประเสริฐ ประมาณคืนละ 5,000-10,000 คน

ขณะที่กำลังเขียนคอลัมน์รับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพอยู่นี้ ผมนั่งอยู่ในโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ท่าแซะ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของจังหวัดชุมพร โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนพม่า 30 กิโลเมตร แถวนี้มีชุมชนใหญ่แห่งใหม่ ่ของพี่น้องมุสลิมที่ส่วนใหญ่อพยพมาจากแถวคลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และจากคลองหลวงแพ่งของเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนเบื้องต้นของการ ก่อร่างสร้างโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะได้มาจากรัฐคูเวต ทว่าหาพอไม่ ยังต้องรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนคนไทย เมื่อผมมองลอดหน้าต่างโรงเรียนออกไป ก็ได้เห็นพี่น้องมุสลิมจากกรุงเทพฯ ขับรถมาเป็นแนวแถวยาว เพื่อมาฟังอาจารย์วิทยา วิเศษรัตน์ และนิติภูมิบรรยายในค่ำคืนนี้ รายได้ที่จะพึงมีจากการจัดงาน ก็จะนำมาใช้ในโรงเรียนที่ว่า

นำเรื่องนี้มาเขียนรับใช้ ไม่ใช่เพื่ออวดว่าผมจะมาบรรยายรับใช้ ประชาชนคนที่นี่ แต่ปรารถนาจะสื่อสารถึงท่านผู้อ่านว่า ขณะนี้ ความเป็นที่นิยมของคนไทยที่ไปเข้ารับอิสลาม หรือเพื่อเข้ารีตเป็นคริสตังและคริสเตียนนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการทำงาน หนักอย่างจริงจังและต่อเนื่องของคณะศิษยาภิบาลของศาสนานั้นๆ งานส่วนใหญ่ที่ได้ใจ ผู้คนมักจะเป็นงานด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการเยียวยารักษาจิตใจ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ด้านการดูแลเด็กกำพร้า ฯลฯ

เมื่อเปลี่ยนศาสนาแล้ว ชีวิตของท่านเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น ทุ่มเทให้กับศาสนาด้วยความศรัทธามุ่งมั่น น้องสาวคลานตามกันมาของ ยายแท้ๆของนิติภูมิเข้ารับคริสเตียนตั้งแต่เด็ก ศรัทธามุ่งมั่นจนกระทั่ง ท่านจากโลกนี้ไปด้วยอายุเกือบ 80 ปี เมื่อ พ.ศ. 2547

น้องสาวแท้ๆของผมเอง เมื่อไปเข้ารับเป็นคริสเตียน ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางดี หลายปีมาแล้วที่ชีวิตทุกเวลานาทีของเธออยู่แต่กับคำสอนของพระเจ้า


...ขณะนี้ที่สวนปาล์มใกล้ชายแดนพม่าในชุมพร มีฝนตกขนาดใหญ่ไม่ลืมหูลืมตา แต่ศรัทธาของผู้คนที่อยู่ในรถยนต์บนทางลูกรังที่จะเข้ามาในงานก็สู้ไม่ถอย

นิติภูมิถือโอกาสนี้รายงานความเป็นไปของสังคมไทยส่วนหนึ่งรับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพครับ.

นิติภูมิ นวรัตน์