แต่งงานกับฟุตบอล

คิดอย่างบัณฑิต  โดย บัณฑิต  ดาแว่น

แต่งงานกับฟุตบอล


ช่วงเวลาที่หลายคนกำลังสนใจการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
ซึ่งจัดขึ้นที่แอฟริกาใต้
ประกอบกับโอกาสที่ผมเพิ่งไปร่วมงานสมรสของบ่าวสาวคู่หนึ่ง
จึงเกิดความคิดเชื่อมโยงระหว่างชีวิตครอบครัวและการแข่งขันฟุตบอลขึ้นมา
เชื่อว่าบรรดาผู้รับใช้หลายท่านก็อาจจะหยิบยกข้อคิด
อุทาหรณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ในการเทศนาด้วยเช่นกัน
(แต่ขอเตือนว่าอย่าใช้เวลาพูดถึงเรื่องฟุตบอลมากกว่าการอธิบายพระวจนะก็แล้วกัน)
จึงขอนำข้อคิดจากการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสะท้อนถึงการใช้ชีวิตครอบครัวว่าควรจะทำอย่างไรบ้าง

1.  ต้องเป็นทีมเดียวกัน  ฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมฉันใด
สามีภรรยาต้องเป็นทีมเดียวกันฉันนั้น
พระเจ้าให้ชายและหญิงที่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันนั้นเป็นเนื้อเดียวกัน(ปฐก.2.24)
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะทำทุกอย่างในฐานะทีมเดียวกัน
ครอบครัวจึงจะดำเนินต่อไปอย่างมีทิศทางและมั่งคงยั่งยืนได้

2.  ต้องเคารพกติกา  การแข่งขันย่อมต้องอาศัยกติกาและข้อตกลง  ผู้เล่น
หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเคารพกติกา
จึงจะทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม สงบเรียบร้อยตามเป้าหมาย
เช่นเดียวกับชีวิตครอบครัวที่ทุกคนต้องเคารพกติกา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกติกาที่มาจากพระเจ้า  เช่น  การรักเดียวใจเดียว
ความสัตย์ซื่อต่อกัน และการตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต (มธ.19.6)

3.  ต้องมีเป้าหมายเดียวกัน  เป้าหมายสำคัญของการเล่นฟุตบอลคือ
การยิงประตูคู่ต่อสู้  เพราะนั่นคือหนทางสู่ชัยชนะ
แม้จะเล่นด้วยลีลาที่สวยงาม แต่หากไม่สามารถยิงประตูก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ฝ่ายสามี ภรรยาก็เช่นกัน  จำเป็นต้องมีเป้าหมายเดียวกัน คือ
นำครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ ส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้น
ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวที่จะตกลงกัน
สำหรับเป้าหมายของพระเจ้าที่ต้องการให้ครอบครัวรับผิดชอบนั้น
ต้องดำเนินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น
การถ่ายทอดความเชื่อไปยังลูกหลานและสมาชิกในครอบครัว (ฉธบ.6.4-9
,สภษ.22.6)


ขอพระเจ้าให้ทุกครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความตระหนักเสมอว่า
เป็นทีมเดียวกัน ต้องเคารพกติกา และมีเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อจะนำให้ครอบครัวเป็นเสมือนสวรรค์บนดิน
และส่งผลให้มีกำลังใจในการทำงาน การรับใช้ การทำสิ่งดีต่างๆ ได้มากขึ้น
และขอย้ำเตือนอีกครั้งว่า เราแต่งงานกับคู่ของเรา (สามี หรือภรรยา)
นะครับ ไม่ใช่แต่งงานกับฟุตบอล มิฉะนั้นหลังการแข่งขันฟุตบอลโลกจบลง
พวกเขาฉลองชัยชนะอย่างมีความสุข
แต่เราอาจจะต้องระทมทุกข์เพราะให้เวลากับฟุตบอลมากกว่าครอบครัว
เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับ !

ด้วยความปรารถนาดี

E-mail: bandhitda@hotmail.com

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:31 น.)