เปลี่ยน เพื่อ ความไพบูลย์ในพระคริสต์ โดย รัฐศาสตร์ สร้างถิ่น

เปลี่ยน เพื่อ ความไพบูลย์ในพระคริสต์

     "เปลี่ยน"  เป็นคำพูดยอดฮิตเมื่อสองถึงสามปีก่อนเมื่อประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งเป็นชาวอเมริกันผิวสีดำประกาศตัวเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่ทรงอำนาจ และ ทรงอิทธิพลประเทศหนึ่งของโลกกลมๆ ใบนี้   กระแส"เปลี่ยน" ยังคงฮิตติดมาที่ประเทศไทยเมื่อครั้งการเลือกตั้งในปี 2550
พรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็นำคำนี้มาใช้ในการเลือกตั้งโดยโยงนามสกุลของประธานาธิบดีสหรัฐ "โอบามา" มาใช้กับหัวหน้าพรรคของตนและ ผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบัน "โอบามาร์ค"

     "เปลี่ยน" ตามพจนานุกรมของไทยแปลว่าแปรหรือกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม,เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยกรรมวิธีต่าง ๆ

     การเปลี่ยน  นั่นหมายถึง การปรับปรุงการนำสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่ง  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
เพื่ออะไรอะไรที่จะดีขึ้นในภายภาคหน้านั่นเองคงไม่มีใครสักคนที่จะเปลี่ยนไปในสิ่งที่เลวร้ายลงไปกว่าเดิมใช่ ไหมครับ

     มนุษย์เราเองก็ ย่อมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันหลายคนคงฉงนว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยล่ะ  ปัจจุบันไม่ดีหรืออย่างไรการเปลี่ยนของมนุษย์ก็คือการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปถ้าเราบุคลิกไม่ดีเดินหลังค่อม เราก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกถ้าเราทำอาหารไม่อร่อยทำไม่เป็น เราก็ต้องเปลี่ยนสูตรอาหารหรือไปเรียนทำอาหาร เป็นต้น

     ยิ่งไปกว่า นั้น  พระคำของพระเจ้าบอกให้เราทราบว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าเป็นสิ่งงดงามเต็มด้วยสง่าราศี
เมื่อมนุษย์เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราจึงหม่นหมองไร้ความสุข ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเราเองจากการเป็นคนบาปให้เป็นคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระสิริ สง่าราศีจากพระเจ้าเช่นกัน โรม12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอด เยี่ยม

 ขอพระเจ้าอวย พระพร
โดย   รัฐศาสตร์   สร้างถิ่น
คริสตจักรสายธารแห่งชีวิต  แบ๊บติสต์