ทำงานสไตส์ มนตรี ศรไพศาล

ทำงานสไตส์ มนตรี ศรไพศาล 

ในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา กับงานในตำแหน่งนี้ ผมพบว่า ความรู้ส่วนใหญ่ของผม ที่ใช้ในงาน ไม่ใช่เป็นการลงทุน ไม่ใช่เรื่องระบบคอมพิวเตอร์     แต่เป็นความรู้ที่มาจากพระเจ้า พระคัมภีร์ ผมส่งเสริม ให้มีความรรักในองค์กร ผมฝึกพนักงานให้มองในส่วนดีของกันและกัน รักกันโดยไม่มีเงื่อนไข    และให้อภัยกันได้เสมอ ความรักระหว่างเพื่อนร่วมงานจะสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ทำ
ให้เรามีความสุขในที่ทำงาน และสร้างความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน


ผมเรียนรู้ว่า ความรัก เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จ ในการครองแชมป์อันดับ1 ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ในประเทศไทย  ตลอดช่วงเวลา2-3ปี ที่ผ่านมา  ขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าเป็นความรัก ขอบพระคุณ ที่พระเยซู ทรงรักเราทั้งหลายอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงได้ทรงสละชีวิตพระองค์  เพื่อไถ้บาปของเราทุกคน ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า มาถึงผม และลึกซึ้งมาก จนทำให้ผม แบ่งถึงทุกคนรอบข้างได้เสมอ รวมถึงท่านผู้อ่านด้วย


และขอเชิญชวนท่านพิจารณาที่จะรับพระคุณความรักของพระเจ้า มานำชีวิตท่าน ดังที่ผม ได้เคยได้รับบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตของผมว่า   " เรื่องพระเจ้านั่น เชื่อก่อนแล้วจึงเห็น   ไม่ใช่เห็นก่อนแล้วจึงเชื่อ "

กระผม  มนตรี ศรไพศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง จำกัด ประเทศไทย ( มหาชน