บทความ: ความรัก “ตัวแม่”

บทความ: ความรัก “ตัวแม่”


โดย ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์  / คริสตจักรแห่งพระบัญชา


เมื่อถึงเดือนสิงหาคม  เทศกาลหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยคือ “เทศกาลวันแม่” ซึ่งเป็นเทศกาลวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้   
 "แผ่นดินนี้ แม่ของลูก   ใช้ปลูกข้าว    กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ   ย่ำหว่านไถ  บำรุงดิน  จนอุดม  สมดังใจ   หวังนาไทย  เป็นของไทย   ไปนิรันดร์"
ทั้งนี้เพื่อให้ปวงชนคนไทยมีความรักในพื้นแผ่นดินไทย และช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไป

 คำว่า  “แม่”  เป็นคำที่ให้ความหมายถึง ผู้ให้กำเนิดของสิ่งมีชีวิต  ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบให้สิ่งมีชีวิต ได้ถือกำเนิดเกิดจาก “ตัวแม่”  ปฐมกาล 3:20   ชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวา  {ศัพท์นี้เหมือนคำที่แปลว่า  มีชีวิตอยู่}  เพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตคำว่า  “แม่” เป็นคำที่ให้ความหมายถึง ผู้ให้กำเนิด   เมื่อนำไปสนธิกับคำอื่นๆจะได้คำที่เกิดขึ้นใหม่คำว่า “แม่” นั้นสะท้อนถึงลักษณะของแม่แบบต่างๆ     
 
 “แม่สี” คือ  กลุ่มสีซึ่งสามารถผสมออกมาเป็นสีอื่น ๆ ได้ทุกสี   แม่คือ “จิตรกร”  ผู้แต่งแต้มสีสันชีวิตอนาคตของลูก  “แม่แรง”  คือ  เครื่องสําหรับดีดงัดหรือยกของหนัก, โดยปริยายหมายถึงคนที่เป็นกําลังสําคัญในการงาน   แม่ คือ “กรรมกร” ที่ยอมรับแบกภาระของลูก  เมื่อใดที่ลูกเจ็บ แม่เจ็บยิ่งกว่า  เมื่อลูกมีปัญหา แม่ห่วงยิ่งกว่าห่วงตัวแม่เอง    ชีวิตของแม่เป็นแม่แรงที่คอยผ่อนหนักเป็นเบา มีความเข้าใจในความเป็นเรา 
“แม่พิมพ์” คือ  สิ่งที่เป็นต้นแบบ เช่น แม่พิมพ์ตัวหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงครูอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างความประพฤติของศิษย์  แม่ คือ “ครูคนแรก”ที่สอนเราถึงวิธีการดำเนินชีวิตในโลกนี้
  ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์  ได้กล่าวถึง สตรีที่สมควรรับการสรรเสริญ เพราะเธอมีคุณสมบัติที่ดีจากพระธรรมสุภาษิต บทที่ 31
 
ในวันนี้ผมจึงขอกล่าวสรรเสริญถึงผู้หญิงที่ชื่อของเธอถูกบันทึกในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่เป็น “ตัวแม่”  ที่ได้รับแม่แบบความรักแท้ของพระเจ้าและถ่ายทอดมายังลูกของเธอ     ดังต่อไปนี้


1. แม่ที่อบรมลูกในทางพระเจ้า - ยูนีส  (2ทธ.1:5) (2 ทธ.3:14-15) 


2. แม่ที่ส่งเสริมลูกในทางพระเจ้า – ฮันนาห์ (1ซมอ.1:26-28)

3. แม่ที่เป็นแบบอย่างในทางพระเจ้า - สะโลเม  (มก.15: 40, 16:1)
เธอทั้งสามคนนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เป็นแม่ เรียกได้ว่าเป็น “ความรักตัวแม่” ที่น่าเลียนแบบและยกให้เป็นแม่ตัวอย่างใน “ทำเนียบแม่ดีเด่น” จากพระคัมภีร์
วันแม่ในปีนี้   ให้เราทำสิ่งดีเพื่อแม่ของเรา ร้อยรัก ร้อยมาลัย ร้อยดวงใจมอบให้แม่  ส่งต่อความรักแท้มอบแด่ “ตัวแม่”ของความรัก…
อ่านบทความ  รายละเอียดได้ที่  http://pattamarot.blogspot.com/