คำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์        4 สิงหาคม 2553 17:24 น.


      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

    "แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว
     กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ
     บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ
    หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์"