สาเหตุที่แผนงานของคริสตจักรไม่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุที่แผนงานของคริสตจักรไม่ประสบความสำเร็จ

แปลจากบทความ  Reasons why strategic planning fails? ของ ดร. เลิศ
ทิสยากร   แปลโดย ดร. เลิศ ทิสยากร

แผนยุทธศาสตร์มักจะนำไปสู่ความสำเร็จ
ความล้มเหลวนั้นเกิดจากการไม่ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
ฟังดูแล้วอาจจะคล้ายกับว่าการทำแผนนั้นเป็นเรื่องง่าย
เป็นเพียงแค่การดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้เท่านั้น ในความเป็นจริงนั้น
มันไม่ได้ง่ายเช่นที่พูด     องค์กรต่าง ๆ
ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการไม่ได้กระตุ้นให้สมาชิกร่วมมือกันทำงานตาม
แผนยุทธศาสตร์อย่างกระตือรือร้นจนเข้าสู่ความสำเร็จ

มีหลายสาเหตุด้วยกันที่ว่าทำไมยุทธ์แผนจึงไม่ประสบความสำเร็จ
และสาเหตุที่สำคัญมาก ๆ 3 สิ่งคือ

1. ไม่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำ

แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเอง
แต่จะต้องทำงานผ่านผู้นำในแต่ละลำดับชั้น
และผู้นำเหล่านี้จะต้องได้รับแรงจูงใจที่ดี
องค์กรจะต้องมีโปรแกรมสร้างแรงจูงใจทั้งระดับแนวนอนและแนวตั้ง

2. ไม่ดำเนินการตามแผน

การไม่เชื่อมแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่กลุ่มและตัวบุคคลต่าง ๆ
ให้ทำงานกันเป็นทีมเข้าสู่เป้าหมายนั้นเป็นปัจจัยอุปสรรค์สำคัญตัวที่สอง
ที่ทำให้แผนยุทธศาสตร์ไม่ประสบกับความสำเร็จ
เป้าหมายสูงสุดของการทำแผนยุทธศาสตร์คือความสามารถในการนำแผนไปปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรไม่สามารถรับความท้าทายของรายละเอียดต่าง ๆ ที่ มีในยุทธ์แผน
แล้วสื่อผ่านไปให้สมาชิกและท้าทายเขาเหล่านั้นให้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์อย่างเต็มความสามารถ

3. การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง

บ่อยครั้งทีเดียวที่แผนยุทธศาสตร์ ดี ๆ
ก็เป็นเพียงแค่กองกระดาษที่ตั้งไว้มุมโต๊ะ เป็นเรื่องปกติมาก ๆ
ที่ความกระตือรือร้นระหว่างการทำแผนนั้นได้หดหายไปอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากงานวันต่อวันที่ต้องทำนั้นเต็มมือไปหมดจนเราไม่มีเวลาไปสนใจการดำเนินตามแผนอย่างจริงจัง

เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดำเนินไป อย่างไม่สะดุด
องค์กรจะต้องดำเนินการปฏิบัติไปตามแผนงาน และนั่นก็หมายความว่าเราจะต้อง

* - ทำการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และยุทธ์วิธี ให้ทุกฝ่ายงานทราบ
* -
มีแผนการสื่อสารที่จะปลุกเร้าสมาชิกทุกคนให้ทำการสนับสนุนแผนอย่างจริงจัง
* - ให้ทุกคนตั้งเป้าส่วนตัวที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
* - ทำการวัดผลอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงการทำงานให้ตรงตามเป้าหมาย

ยังมีปัจจัยอุปสรรคอื่นอีกที่จะทำให้ยุทธ์แผนไม่ประสบกับความสำเร็จ เช่น
การให้ความสนใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์
การไม่จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานที่ทำ
หรืออาจจะเบื่อการทำแผนยุทธศาสตร์ไปเฉย ๆ แต่หัวใจหลักก็ยังคงอยู่ใน 3
ปัจจัยของ การสร้างแรงจูงใจ ดำเนินการตามแผน
และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง ตามที่ได้กล่าวมา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:27 น.)