มันกำลังมาแล้ว....

ระวังคำสอนแปลกพิลึก มันกำลังมาแล้ว....  
โดย  : ซุนโร
 
ปัจจุบันคำสอนของพระเยซูคริสต์ได้ถูกประกาศออกไปทั่วโลก เป็นภาษาต่างๆ มีคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว1500-2000 ล้านคน   จึงนับว่าขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิ่ง 1ใน3 ของโลกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และก็ยอมรับตลอดจนอัญเชิญพระองค์ประทับใจชีวิต เป็นเจ้านายเหนือดวงใจ   นับวันจะยิ่งทวีคูณต่อไป  การะประกาศพระวจนะดูเหมือนไม่มีใครสามารถแตะเบรคได้อีกต่อไปเหมือนไฟลามทุ่ง  สู่ชีวิตจิตใจของมหาชนทั่วโลก ไปสู้ทุกชุมชนรากหญ้า  พระคัมภีร์ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย มีมิชชั่นนารีถวายตัวออกไปทำงานกับกลุ่มชนเผ่าต่างๆ มีการแปลพระคัมภีร์ มีการเทศนาออนไลน์ มีการประกาศผ่านดาวเทียม  มีการจัดประกาศผ่านอินเตอร์เน็ตมีการสร้างโฮมเพจเพื่อแนะนำข่าวประเสริฐ   จึงนับว่าเป็นปีแห่งการอวยพระพร  สาวกพระคริสต์ได้ร้อนรนทำงานมากมายไม่น้อยกว่าสาวก12คนของพระเยซูคริสต์ในอดีต   คริสตักรได้เกิดขึ้นอย่างไรในเกาหลีใต้ วันนี้กำลังเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย  ขอบคุณพระเจ้า....


แต่ทว่าอย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาด  พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าในยุคสุดท้ายที่พระคริสต์จะเสด็จมา ผู้คนจะละทิ้งความเชื่อหันไปตามทางของตัวเองผู้คนจะเริ่มหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นๆ  ทิ้งพระคำ  สนใจในคำพยากรณ์เกี่ยวกับสวรรค์ นรก และการที่มีบางคนเคยไปสวรรค์หรือนรก หรือติดต่อพระเจ้าได้หลายๆครั้ง หรือพระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะ หรือผู้พยากรณ์สมัยใหม่  และจะมีการกล่าวโจมตีคริสตจักรของพระคริสต์ เจ้าสาวของพระองค์ว่ามลทินบ้าง   และเต็มไปด้วยความบาปบ้าง  และไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า  ดำเนินชีวิตในความบาปผิด และผู้นำนักเทศน์ก็ไม่ทำตามพระคำของพระเจ้า คริสตจักรไม่ได้สอนความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า  และมัวแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางโลก  จนทำให้เกิดความสับสนและทำลายความเชื่อถือ ความบริสุทธิ์ของคริสตจักร   และชักจูงให้ผู้คนไม่เข้าคริสตจักรอีกต่อไป  หันไปเน้นนมัสการพระเจ้าในกลุ่มเล็กๆน้อยๆ   และคริสตจักรหลายแห่งจะปกปิดตัวลงจะมีการมองว่าผู้นำคริสตจักรไม่ได้รับการเจิมที่มาจากพระเจ้า     และจะมีหลายคนเริ่มอ้างตัวเองว่าพูดภาษาแปลกๆโดยการเจิมสถิตของพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้    โดยมีการเริ่มพยากรณ์ว่าพระเจ้ากำลังจะเสด็จมาเร็วๆนี้แล้ว   อีกทั้งจะมีการสามารถทำการต่างๆปาฏิหารย์ และอัศจรรย์หลายๆอย่าง ท่องเที่ยวไปจัดสัมมนา ประชุมใหญ่ๆตามหัวเมืองต่างๆของโลก     บางทีคำสอนผิดจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นแบบอิสระ ผู้นำในท้องถิ่นอาจจะไม่ได้ระวังตัวปล่อยให้ธรรมมาสตกไปเป็นของต่างชาติและกลุ่มที่แพร่ขยายคำสอนใหม่ๆ  
 

คำสอนผิดๆจะแทรกซึมเข้ามาในหลายๆทาง โดยการนำของซาตาน จะมาในรูปแบบของลูกแกะ และฟังแล้วหรือพิจารณาแล้วเหมือนว่าเป็นมาจากพระเจ้า  นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู้คริสตจักรไม่น้อย นำการพัฒนาต่างๆมาสู่งานรับใช้ของคริสตชน คนเหล่านั้นที่รับการสนับสนุนโดยไม่สืบที่มาที่ไปเพียงแค่การที่เห็นเขาเทศนา ใช้ศัพท์ภาษาเหมือนคริสเตียน มีไม้กางเขน มีองค์กร พร้อมกับมันเงินมาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว หรือประจำ  คำสอนผิดจะเริ่มฝักตัวอยู่สักระยะเหมือนไข้หวัดใหญ่  เหมือนวัณโรคและขยายสู่วงกว้าง   ต่อไปจะเริ่มแทรกซึมไปตามประชุมต่างๆของคริสเตียน  และเขาเหล่านั้นจะอาศัยเวทีของคริสตจักรพูดกล่าวโทษคริสเตียนและคริสตจักรว่ากำลังเดินอยู่ในบาปหนา และห่างไกลจากพระเจ้า  ไม่มีการอดอาหารอธิษฐาน ไม่มีการล้างเท้าต่อกันไม่รักษาความบริสุทธิ์ฝ่ายวิญญาณ  และจะกล่าวโทษผู้นำคริสเตียนให้หมดความน่าเชื่อถือ  และเกิดความสับสนในบ้านเมือง 
 

จุดที่พวกสอนผิดจะเรียกตัวเองคือ กล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนของพระเจ้า และพระเจ้าตรัสผ่านพวกเขาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น บางทีก็สามารถรักษาโรคได้ทำการอัศจรรย์ที่ตื่นเต้น  เพราะซาตานให้อำนาจแก่พวกมัน  และจะทำให้คริสเตียนใหม่หลงเชื่อไป  หรือไม่ก็มีบางคนที่สนใจรับเชื่อใหม่ๆ แล้วถูกสร้างแบบผิดๆคำสอนผิดจะมาในรูปแบบการช่วยเหลือให้ทุนต่างๆ  ต่อไปจะใช้รูปแบบอินเตอร์เน็ต  มีการเทศนาผ่านออนไลน์ มีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกอล่าวอ้างว่าเป็นเว็บไซต์ หรือพันธกิจของพระเจ้า  มีพระเจ้าสนับสนุนจึงทำการงานใหญ่โตได้เพียงนี้  คำสอนผิดจะใช้คนรุ่นใหม่ทำงานเพราะจะช่วยแปลคำพยาน และคำเทศนาลงในสื่อต่างๆชนิดที่ว่าคริสตจักรรุ่นเก่าๆเทียมไม่ติด   จะมีผู้รับใช้ของซาตานใช้ MSN เพื่อพูดคุยกันเป็นวงกว้างออกไป กระจรกระจายไปทั่วพิภพ 
คำสอนผิดจะหยอดใส่ความจริงไปครึ่งหนึ่ง และผสมยาพิษเข้าไปครึ่งหนึ่ง  จะทำประมาณว่าพระเจ้าเปิดใจต่อมนุษย์คนบาปว่า พระเจ้ารู้สึกอย่างไร ท้าทายให้คริสตจักรพยายามคิด และรู้สึกแบบพระเจ้าบ้าง   ว่าพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาเห็นคริสตจักรเต็มไปด้วยความบาปผิด และห่างไกลจากพระองค์  จริงอยู่ถึงแม้จะมีความจริงอยู่บ้างในสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้าง..... แต่มันคืออันตรายที่สุดที่หยดเอายาพิษใส่ในพระกายพระคริสต์   พวกสอนผิดจะใช้คำสอนของเพนเตคอสมาล่อลวงกลุ่มเพนเตคอสให้หลงผิดแบบเพนเตคอส   พวกสอนผิดจะใช้คำสอนของแบ๊บติสต์ที่เน้นพระวจนะทำให้พวกแบ๊บติสต์หลงผิดไปแบบแบ๊บติสต์     พวกสอนผิดจะใช้แก่นคำสอนของโรมันแคทอลิกมาล่อลวงให้คนแคทอลิกหลงผิดไปแบบแคทอลิก    สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มทวีคูณขยายวงกว้างออกไปไร้ขีดจำกัด  ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูใหญ่ทั่วโลก  จนสับสนว่าสิ่งใดคืองานของพระเจ้า  และสิ่งใดคืองานของซาตาน   ข้าวใดเป็นข้าวของพระเจ้า  และข้าวใดเป็นข้าวของซาตาน 
 

พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถแยกแยะว่าข้าวใดของแท้ อันไหนของปลอมแท้ อะไรคือของปลอมเทียม  ฟังแล้วปวดหัวเวียนเกล้า  แต่อย่าได้ชะล่าใจ มีลูกสอนลูกมีหลานอนหลานว่าจงระวังอย่าได้ทอดทิ้งคำสอนของพระเจ้า  ระวังอย่าหลงผิดไปตามคำสอนแปลกๆใหม่  อย่าคิดว่างานสัมมนาทุกงานจะบริสุทธิ์ และเป็นมาจากพระเจ้าระวังลูกหลานของเราให้เอาจริงเอาจังในการเรียนรวีวารศึกษาวันอาทิตย์  เป็นการวางรากฐานชีวิตที่มั่งคงแข็งแรงเอาไว้..... ผู้นำทั้งหลายอย่ายกธรรมมาสของท่านให้คนที่ไม่รู้จักมักจี่มาก่อน อย่าได้ยกให้เขาเทศนาเพียงเพื่อหวังได้ผู้สนับสนุนรายใหม่ที่ดีกว่าเดิม  ท่านอาจจะกำลังเผชิญกับคำสอนผิดได้ง่ายดาย เหมือนไวรัสที่ติดมากับอีกเมล์ของเพื่อนใหม่ๆ   หากคุณไม่มีระบบซอฟแวร์ที่ดีๆ อาจจะไม่สามารถตรวจจับเจอมันได้  เพราะมันแอบซ่อนตัวปกปิดตัวเองอย่างดี  และหากเจอไวรัสแล้วอย่าเลี้ยงมันไว้ในคริสตจักรของคุณ รีบจัดการลบทิ้งเสียดีกว่าปล่อยให้มันอาศัยสบายๆ และอีกไม่นานมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในฝ่ายวิญาณของคุณกับพระเจ้าลงไปเสีย     คริสตจักรไทยจะรับมืออย่างไรกับคำสอนผิดใหม่ๆได้? 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:36 น.)