อ่านพระคัมภีร์ bible discuss

...อ่านพระคัมภีร์ผ่านออนไลน์สะดวกสบาย...

http://www.biblediscuss.com/m/openbible1.php
หากใครมีข้อเสนอแนะ ก็แนะนำได้
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน
webmaster@biblediscuss.com
http://www.biblediscuss.com


เพิ่มพลังชีวิต และความคิดด้วย Bible

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 21:44 น.)