อ่านพระคัมภีร์ Thai KJV Bible


ซื้อพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Information on ordering a Thai KJV Bible
http://thaipope.org/webbible/index.html


 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 21:42 น.)