คำนิยมจากโรงเรียนแสงธรรมวิทยา อ.หนองไผ่

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา

959  ถนนหนองไผ่ – ท่าแดง  ตำบลหนองไผ่

อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

………………………………………………………………….

 

คำนิยมการทำ Website

ด้วยข้าพเจ้า  ศจ. เสรี  ธรรมอาสา  เคยได้ให้คนมาทำเกี่ยวกับ  Website  ให้กับโรงเรียนแสงธรรมวิทยามาครั้งหนึ่งแล้ว  แต่ไม่มีความสวยงาม  และมีรูปแบบที่ไม่ทันสมัย   จึงได้เชิญ  อ. เรวัฒน์  เทพจักร   มาทำWebsite ให้เกี่ยวกับโรงเรียนแสงธรรมวิทยา   เมื่อได้เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ได้ทำมาแล้ว  เห็นว่า  อ..เรวัฒน์  เทพจักร  ได้ทำที่มีรูปแบบ  ที่ดีและทันสมัยมาก  จึงขอยกย่อง  มา ณ ที่นี้ด้วย

 

ศจ. เสรี  ธรรมอาสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา
http://stvs.in.th

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011 เวลา 22:01 น.)