คำนิยม : จาก ศจ.อาสกรณ์ นาปัง www.wangtham.org

เรียน อจ.เรวัฒน์ เทพจักร

 

ขอขอบคุณพระเจ้าและอาจารย์เป็นอย่างมากครับ ที่ได้มีโอกาสมาช่วยสอนและอบรมให้กับคริสตจักรต่างๆใน จ.เชียงราย โดยเฉพาะแนะนำการเปิดเว็บไซ้ด์ และการทำเว็บไซ้ด์ของคริสตจักรเอง ผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งได้เข้ารับการอบรมและพยายามเรียนรู้การทำเว็บไซ้ด มานานพอสมควรครับ แต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้ง แต่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นพระพรที่ พระเจ้าทรงให้โอกาสและ ให้ท่านได้มาเปิดอบรมสอนพวกเราหลายๆคริสตจักร โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมของจุมลา ในการสร้างและเขียนเว็บ ทำให้ง่ายและเข้าใจได้ดีมากๆครับ ช่วยทำให้ผมและคริสตจักรวังธรรมของผม ได้มีเว็บไซ้ด์ที่สามารถเป็นพระพรให้กับสมาชิก และคริสตจักรอื่นๆได้มีโอกาส แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม และทำให้ผมมีโอกาสพัฒนาการดูแลเว็บไซ้ด์ ในอีกหลายๆด้านเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเสริมกำลังท่านอาจารย์มากๆนะครับ ในการเป็นวิทยากร การเดินทางไปช่วยอบรมให้กับ ผู้รับใช้ คริสตจักร และหน่วยงานต่างๆ ผมเชื่อว่าอนาคต ทุกๆเว็บที่ท่านอาจารย์ได้ไปช่วยสอนและอบรมการเปิดเว็บ จะสามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย และร่วมกันทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้เจริญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่นี้ ที่เรื่องของ ไอที จะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากต่อไป

 

ขอพระเจ้าอวยพร

ศจ.อาสกรณ์ นาปัง

คริสตจักรวังธรรม

www.wangtham.org